Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Wysuwanie karty pamięci

Wysuwanie karty pamięci Otworzyć pokrywę i lekko nacisnąć kartę pamięci. Uwagi Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci, przed pierwszym użyciem wskazane jest jej sformatowanie z poziomu kamery (str. 52). Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych, których nie będzie można odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na przykład na komputerze. Po wyświetleniu komunikatu [Nie udało się utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu. Prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.] kartę pamięci należy sformatować (str. 52). Sprawdzić kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych. Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z gniazda i nie upadła. Typy kart pamięci, których można używać w kamerze Klasa Pojemność Określana szybkości (sprawdzona w w niniejszej karty SD trakcie pracy) instrukcji jako „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) Maks. 32 GB „Memory Stick PRO „Memory Stick PRO-HG Duo” — Duo” „Memory Stick XC-HG Duo” Maks. 64 GB Karta pamięci SD Klasy 4 lub Karta pamięci SDHC Maks. 64 GB Karta SD szybsza Karta pamięci SDXC Nie można zapewnić prawidłowego współdziałania z wszystkimi kartami pamięci. Uwagi W opisywanej kamerze nie można używać kart MultiMediaCard. Filmów zarejestrowanych na kartach pamięci „Memory Stick XC-HG Duo” i SDXC nie można importować ani odtwarzać z poziomu komputerów lub urządzeń audio-wideo, które nie obsługują systemu plików exFAT*, po podłączeniu kamery do wspomnianych urządzeń za pośrednictwem przewodu USB. Wcześniej należy sprawdzić, czy podłączane urządzenie obsługuje system exFAT. W przypadku pojawienia się ekranu operacji formatowania po podłączeniu sprzętu, który nie obsługuje systemu exFAT, nie wolno przeprowadzać formatowania. W przeciwnym razie wszystkie dane zostaną utracone. * exFAT to system plików używany w przypadku kart pamięci „Memory Stick XC-HG Duo” i SDXC. Nośniki zapisu/odtwarzania/edycji: Wskaźniki na ekranie podczas nagrywania (str. 72) Czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć (str. 57) 22 PL

Nagrywanie/Odtwarzanie Nagrywanie Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 6 Domyślnie filmy i zdjęcia są zapisywane w pamięci wewnętrznej. Filmy są nagrywane w wysokiej rozdzielczości (HD). 1 Nagrywanie filmów Otworzyć ekran LCD. 2 Nacisnąć przycisk START/STOP, aby rozpocząć nagrywanie. Aby przerwać nagrywanie, należy ponownie nacisnąć przycisk START/STOP. Podczas nagrywania filmów można rejestrować zdjęcia, naciskając przycisk PHOTO (Nagryw. dwoiste). Uwagi Zamknięcie ekranu LCD podczas nagrywania filmów spowoduje przerwanie operacji nagrywania (tylko przy cofniętym wizjerze). Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmów wynosi ok. 13 godzin. Gdy rozmiar pliku filmowego przekroczy 2 GB, automatycznie tworzony jest kolejny plik. Lampa błyskowa nie działa, gdy kamera znajduje się w trybie (film). Następujące elementy sygnalizują kontynuowanie operacji zapisu na nośniku po zakończeniu nagrywania. W tym czasie kamerę należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i nie wolno odłączać akumulatora bądź zasilacza sieciowego. Zapalona lub migająca lampka dostępu (str. 21) Migający symbol nośnika w prawym górnym rogu ekranu LCD Przy niektórych ustawieniach w pozycji [ Tryb NAGR] i [ Szybkość klatek] mogą wystąpić problemy z rejestrowaniem zdjęć. Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni ekranu (wyświetlanie pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostać nieznacznie ucięta. Zalecane jest rejestrowanie obrazów przy opcji [Linia siatki] ustawionej na [Włącz] i z użyciem zewnętrznej ramki funkcji [Linia siatki] (str. 51). 23 PLNagrywanie/Odtwarzanie