Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Použití této

Použití této příručky V této příručce jsou rozdíly v technických údajích pro každý model popsány společně. Naleznete-li popis „Modely s...“, jak je uvedeno níže, ověřte si v této kapitole, zda se popis týká vaší videokamery. (Modely s GPS) (Modely s barevnou normou NTSC) Ověření názvu modelu videokamery Viz spodní strana videokamery. Název modelu (HDR-xxx) Rozdíly ve funkcích Název modelu Kapacita vnitřní paměti Formát signálu Připojení USB HDR-PJ650E 32 GB PAL Pouze výstup HDR-PJ650V 32 GB NTSC Vstup/výstup HDR-PJ650VE 32 GB PAL Pouze výstup HDR-PJ660 64 GB NTSC Vstup/výstup HDR-PJ660E 64 GB PAL Pouze výstup HDR-PJ660V 64 GB NTSC Vstup/výstup HDR-PJ660VE 64 GB PAL Pouze výstup GPS Poznámky Pro následující položky jsou popisy vysvětleny pomocí názvu modelu. Bezpečnostní předpisy (s. 2) Součásti a ovládací prvky (s. 9) Seznamy nabídek (s. 46) Specifikace (s. 60) Doba nahrávání videoklipů/počet uložitelných fotografií (s. 53) CZ

Obsah Čtěte jako první.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Podrobnější informace o videokameře (Uživatelská příručka „Handycam“). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Použití této příručky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Rozdíly ve funkcích.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Součásti a ovládací prvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Začínáme Dodané součásti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Nabíjení modulu akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Nabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zapnutí napájení a nastavení data a času. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Změna nastavení jazyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Příprava záznamového média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Výběr záznamového média. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Vložení paměťové karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Obsah Nahrávání/přehrávání Nahrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pořizování fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Transfokace.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Přehrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Pokročilé operace Nahrávání obrazů s různým nastavením.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Výběr kvality obrazu videoklipů (režim nahrávání).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Automatické zachycení úsměvu (Snímání úsměvu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Automatický výběr vhodného nastavení podle podmínek nahrávání (Inteligentní auto).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Výběr formátu nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Použití funkcí manuálního nastavení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ukládání informací o poloze (Modely s GPS).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Přehrávání obrazů na televizoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Přehrávání 5,1kanálového prostorového zvuku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Použití vestavěného projektoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 CZ