Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Indikátor přístupu k

Indikátor přístupu k paměťové kartě (20) Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera čte nebo zapisuje data. Slot paměťové karty (20) Konektor HDMI OUT (32) Konektor PROJECTOR IN (35) Tlačítko MODE Tlačítko PROJECTOR (34) Tlačítko (Zobrazit snímky) Tlačítko LIGHT (videosvětlo) Tlačítko POWER 10 CZ Páčka funkce zoom (25) Tlačítko PHOTO (23) Páčka seřízení hledáčku (18) Oční mušle Hledáček (18) Tlačítko START/STOP (22) Modul akumulátoru (14) Konektor DC IN (14) Indikátor POWER/CHG (nabíjení) (14) Konektor (mikrofon) (PLUG IN POWER) Konektor (sluchátka) Řemínek Smyčka pro ramenní popruh Vestavěný kabel USB (15) Multi/Micro USB-konektor (32) Podporuje kompatibilní zařízení Micro USB. Závit stativu Připevněte stativ (prodává se zvlášť: délka šroubu musí být menší než 5,5 mm). V závislosti na specifikacích stativu se může stát, že videokameru nebude možné upevnit ve správném směru. Uvolňovací páčka BATT (baterie) (16) Upevnění řemínku

Upevnění sluneční clony Je-li nasazen redukční kroužek, nelze použít širokoúhlou koncovou předsádku/širokoúhlou předsádku. Chcete-li redukční kroužek sejmout, otočte jím opačným směrem, než kterým ukazuje šipka. Bezdrátový dálkový ovladač Pojistný kroužek Při promítání nahraných obrazů z videokamery je vhodné použití bezdrátového dálkového ovladače. Vyrovnejte správně sluneční clonu s videokamerou () a poté otočte pojistný kroužek sluneční clony ve směru šipky (). Při připojování sluneční clony řádně vyrovnejte vstupní část sluneční clony s částí videokamery vysílající blesk. Chcete-li sejmout sluneční clonu, otočte pojistný kroužek sluneční clony opačným směrem, než kterým ukazuje šipka. Pokud videokameru ovládáte dodaným dálkovým ovladačem, sejměte sluneční clonu. Upevnění redukčního kroužku Vyrovnejte správně redukční kroužek s videokamerou () a pak jím otáčejte ve směru šipky, dokud se nezajistí na svém místě (). Připevněním redukčního kroužku je možné přejít na filtr o průměru 37 mm a použít tak doporučenou předsádku. Tlačítko DATA CODE (48) Zobrazuje datum a čas, nastavení videokamery nebo souřadnice (modely s GPS) nahraných obrazů při stisknutí tohoto tlačítka během přehrávání. Tlačítko PHOTO (23) Stisknutím tohoto tlačítka dojde k pořízení fotografie obrazu, který je zobrazen na obrazovce. Tlačítka SCAN/SLOW (27) Tlačítka / (předchozí/další) (26) Tlačítko PLAY Tlačítko STOP Tlačítko DISPLAY (23) 11 CZ