Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Nahrávání/přehrávání Nahrávání Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 Nahrávání videoklipů 1 Otevřete obrazovku LCD. 2 Stiskem tlačítka START/STOP zahajte nahrávání. Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko START/STOP. Stiskem tlačítka PHOTO lze během nahrávání videoklipu pořizovat fotografie (Duální snímání). Překročí-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se automaticky další videoklip. Blesk není k dispozici, pokud se kamera nachází v režimu (videoklip). Indikátor přístupu (s. 20) svítí nebo bliká Ikona média v pravém horním rohu obrazovky LCD bliká Doba nahrávání, počet uložitelných fotografií (s. 53) [Volba média] (s. 20) 22 CZ Doba nahrávání, zbývající kapacita [Informace o médiu] (s. 48) Při výchozím nastavení jsou videoklipy a fotografie ukládány do vnitřní paměti. Videoklipy jsou nahrávány ve vysokém rozlišení (HD). Poznámky Když během nahrávání zavřete obrazovku LCD, kamera přestane nahrávat (pouze při zataženém hledáčku). Nejdelší nepřetržitá doba nahrávání videoklipů je přibližně 13 hodin. Během zapisování dat na záznamové médium po ukončení nahrávání budou signalizovány následující stavy. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím a neodpojujte od videokamery akumulátor nebo napájecí adaptér. V závislosti na nastavení v [ NAHRÁV. režim] a [ Snímk. Frekvence] zřejmě nebudete moci pořizovat fotografie. Na obrazovce LCD videokamery se nahrané obrazy zobrazují přesně na celé ploše obrazovky. Může však dojít k mírnému oříznutí horního, dolního, pravého a levého okraje při přehrávání obrazů na televizoru, který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu. Doporučuje se nahrávat snímky s položkou [Ř. Mřížky] nastavenou na [Zap.] a používat jako vodítko vnější rámeček [Ř. Mřížky] (s. 47).

1 Pořizování fotografií Otevřete obrazovku LCD a vyberte [MODE] (Fotografie). 2 Mezi režimy (videoklip) a (fotografie) lze také přepínat pomocí tlačítka MODE. Jemným stisknutím tlačítka PHOTO upravte zaostření a poté tlačítko domáčkněte. Pokud je správně nastaveno zaostření, na obrazovce LCD se zobrazí indikátor zámku AE/AF. [Blesk] (s. 47) Změna velikosti obrazu: [ Velik. snímku] (s. 47) Zobrazení položek na obrazovce LCD Položky na obrazovce LCD zmizí, pokud videokameru po zapnutí nebo po přepnutí do režimu nahrávání videoklipů nebo fotografování ponecháte několik sekund v klidu. Chcete-li zobrazit informace o ikonách s funkcemi zjednodušujícími nahrávání, klepněte na libovolné místo na obrazovce LCD kromě tlačítek. Trvalé zobrazení položek na obrazovce LCD: [Nastavení displeje] (s. 47) 23 CZNahrávání/přehrávání