Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Indikátory na obrazovce

Indikátory na obrazovce při nahrávání Zde jsou popsány ikony, které se týkají jak nahrávání videoklipů, tak pořizování fotografií. Podrobnosti naleznete na straně v ( ). Tlačítko funkce zoom (W: Širokoúhlý/T: Teleobjektiv), tlačítko START/STOP (v režimu nahrávání videoklipů), tlačítko PHOTO (v režimu pořizování fotografií) Tlačítko MENU (45) Stav zjištěný pomocí funkce Inteligentní auto (30) Stav nahrávání ([PŘIP.]/[NAHRÁVÁM]) Zámek AE/AF (automatická expozice/automatické zaostření) (23) Stav zaměřování GPS* (32) Zaměřené ostření Zoom, zbývající akumulátor Počitadlo (hodina: minuta: sekunda), Pořizování fotografií, Nahrávání/přehrávání/ úpravy média (67) Předpokládaná zbývající doba nahrávání, kvalita nahrávaného obrazu, snímková frekvence, režim nahrávání (HD/STD), velikost videoklipu (MP4) (29) Přibližný počet uložitelných fotografií, poměr stran (16:9 nebo 4:3), velikost fotografií (V/S/M) Tlačítko zrušení funkce Zaměřené ostření Tlačítko [MODE] (Režim snímání) (23) Tlačítko Inteligentní auto (30) Režim zvuku (47), zobrazení úrovně zvuku (47) Tlačítko Zobrazit snímky (26) Moje Tlačítko (k ikonám zobrazeným v této oblasti je možné přiřadit oblíbené funkce) (47) * Modely s GPS 24 CZ

Nahrávání v zrcadlovém režimu Otevřete panel LCD o 90 stupňů od videokamery () a poté jej otočte o 180 stupňů na stranu objektivu (). Na obrazovce LCD se zobrazí zrcadlově převrácený obraz objektu, ale nahraný obraz bude mít správnou orientaci. Transfokace Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost obrazu, posuňte páčku funkce zoom v odpovídajícím směru. W (širokoúhlý záběr): Širší zorný úhel T (teleobjektiv): Pohled zblízka Pomocí páčky funkce zoom můžete obrazy zvětšit až na 20 násobek původní velikosti (Extended Zoom). Jemným posunutím páčky funkce zoom lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení. Větším vychýlením docílíte rychlejší změny měřítka. Poznámky Držte prst na páčce funkce zoom. Pokud uvolníte páčku funkce zoom, může dojít také k nahrání zvuku páčky funkce zoom. Rychlost funkce zoom nelze změnit pomocí tlačítka / na obrazovce LCD. Minimální možná vzdálenost mezi videokamerou a objektem při zaostření je přibližně 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně 80 cm pro teleobjektiv. V následujících případech lze pomocí optického zoomu obrazy zvětšit až na 12 násobek původní velikosti: Je-li [ SteadyShot] nastaveno jinak než na [Aktivní] Pokud je zvolen režim (Fotografie) Další transfokace: [Digitální zoom] (s. 46) 25 CZNahrávání/přehrávání