Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Použití vestavěného

Použití vestavěného projektoru 1 2 Vyberte [Obraz pořízený tímto zařízením] na obrazovce LCD. 3 Jakmile se zobrazí obrazovka návodu k použití, vyberte [Promítání]. 4 Pomocí páčky PROJECTOR FOCUS upravte zaostření promítaného obrazu. 34 CZ K přehrávání zaznamenaných snímků pomocí vestavěného projektoru je možné použít plochý povrch, například stěnu. Nasměrujte objektiv projektoru na povrch, například na stěnu, a stiskněte tlačítko PROJECTOR. Tato obrazovka se otevře při prvním použití vestavěného projektoru po spuštění videokamery. Páčka PROJECTOR FOCUS 5 Promítaný obraz se zvětšuje, pokud se prodlouží vzdálenost mezi videokamerou a projekční plochou. Videokameru doporučujeme umístit přibližně 0,5 m nebo dále od povrchu, na který se chystáte promítat. Při přehrávání obrazů pomocí páčky funkce zoom přesuňte výběrový rámeček, který se zobrazí na obrazovce LCD, a stiskněte tlačítko PHOTO. Páčka funkce zoom Tlačítko PHOTO Podrobnosti o přehrávání viz strana 26. Používáte-li bezdrátový dálkový ovladač, použijte /// k přesunutí výběrového rámečku a stiskem tlačítka ENTER zahajte přehrávání označené položky. Projektor vypněte stisknutím tlačítka PROJECTOR.

Použití projektoru pro počítač nebo chytrý telefon Kabel HDMI (součást dodávky) Provozování projektoru zkracuje životnost baterie (doporučujeme používat dodaný napájecí adaptér). Při použití projektoru nejsou k dispozici následující operace. Použití mapy (modely s GPS) Výstup funkce Přehrávání průřezu na zařízení, jako je televizor Použití videokamery při zavřené obrazovce LCD Několik dalších funkcí Obsahují-li promítané obrazy hodně černé, může se zobrazit slabá nerovnoměrnost barev. Tento jev je způsoben odrazem světla na objektivu projektoru a nejedná se o závadu. Pokročilé operace Směr přenosu Připojte konektor PROJECTOR IN videokamery ke konektoru výstupu HDMI dalšího zařízení pomocí kabelu HDMI (součást dodávky) a vyberte [Obraz z externího zařízení] v kroku 2. Není-li konektor v připojeném zařízení kompatibilní s kabelem HDMI (součást dodávky), použijte adaptér konektoru HDMI (prodává se zvlášť). Při promítání obrazů lze obsluhovat pouze páčku PROJECTOR FOCUS. Poznámky Při promítání obrazu se vypne obrazovka LCD. Při použití projektoru dávejte pozor na následující operace a situace. Nepromítejte obraz přímo proti očím. Nedotýkejte se objektivu projektoru. Obrazovka LCD a objektiv projektoru se při provozu zahřívají na vysokou teplotu. 35 CZ