Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Tchèque

Úpravy Úpravy na

Úpravy Úpravy na videokameře Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 Poznámky Některé základní úpravy lze provádět přímo ve videokameře. Chcete-li provádět rozšířené úpravy, nainstalujte software „PlayMemories Home“. Obrazy, které byly vymazány, nelze obnovit. Důležité videoklipy a fotografie si předem uložte. Při mazání nebo rozdělování obrazů nevyjímejte z kamery modul akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér. Mohlo by dojít k poškození záznamového média. Při mazání nebo rozdělování obrazů z paměťové karty ji nevysunujte. Vymažete-li videoklipy/fotografie, které jsou zahrnuty do uložených scénářů, budou vymazány také scénáře. Mazání videoklipů a fotografií 1 Klepněte na [Editace/ Kopírování] [Vymazat]. 2 Klepněte na [Více snímků] a vyberte typ snímku, který chcete odstranit. 36 CZ 3 Přidejte symbol zaškrtnutí k videoklipům nebo fotografiím, které se mají odstranit, a klepněte na . Vymazání všech videoklipů/fotografií k vybranému datu najednou 1 V kroku 2 klepněte na [Vše z události]. 2 Pomocí / vyberte datum, který chcete odstranit, klepněte na . Odstranění části videoklipu Videoklip je možné rozdělit a odstranit. Zrušení ochrany: [Chránit] (s. 48) [Formát.] (s. 48)

Rozdělení videoklipu Pořízení fotografie z videoklipu 1 Klepněte na [Rozdělit] na obrazovce přehrávání videoklipu. Z videoklipů nahraných videokamerou lze zachytit snímky. 1 Klepněte na [Zachytit foto] na obrazovce přehrávání videoklipů. 2 Pomocí / vyberte místo, ve kterém chcete videoklip rozdělit na scény, a klepněte na . 2 Pomocí / vyberte místo, ve kterém chcete zachytit fotografii, a klepněte na . Úpravy A A: Návrat na začátek vybraného videoklipu B: Upravuje místo zachycení s větší přesností Poznámky Mezi bodem dotyku a skutečným dělícím bodem může být malý rozdíl, protože videokamera volí bod dělení na základě přibl. půlsekundových intervalů. Videoklip MP4 nelze rozdělit. B A A: Návrat na začátek vybraného videoklipu B: Upravuje místo zachycení s větší přesností B Je-li videoklip nahrán v jedné z následujících kvalit obrazu, bude velikost obrazu nastavena, jak je uvedeno níže. Obraz ve vysokém rozlišení (HD) nebo MP4: 2,1 M (16:9) Širokoúhlý obraz (16:9) se standardním rozlišením (STD): 0,2 M (16:9) Obraz s poměrem stran 4:3 se standardním rozlišení (STD): 0,3 M (4:3) Poznámky Pořízené obrazy nelze ukládat na paměťovou kartu (modely bez funkce vstupu USB). 37 CZ