Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Slovaque

Virran kytkeminen ja

Virran kytkeminen ja päivämäärän ja kellonajan asettaminen Lisätietoja videokameran mallista on seuraavalla sivulla: Toiminnot ja laitteet s. 6 1 Avaa videokameran LCD-näyttö ja kytke virta. Voit kytkeä virran videokameraan myös painamalla POWER-painiketta (s. 10). 2 Valitse haluamasi kieli ja sitten [Next]. 3 Valitse maantieteellinen alue painikkeilla / ja valitse sitten [Next]. 4 Aseta [Summer Time], valitse Date & Time päivämäärämuoto sekä päivämäärä ja kellonaika. 1 1 2013 Jos asetat [Summer Time]-arvoksi [On], kello siirtyy 1 tunnilla eteenpäin. Back Kun valitset päivämäärän ja ajan, valitse jokin vaihtoehdoista ja säädä arvoa painikkeilla / . Kun valitset , päivämäärän ja kellonajan asettaminen on valmis. Kieliasetuksen muuttaminen 16 FI Kosketa LCD-näytössä olevaa painiketta. 10 : 30 PM Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi vaihtaa. Valitse [Setup] [ General Settings] [Language Setting] haluamasi kieli. Next

Virran katkaiseminen Sulje LCD-näyttö ja paina POWERpainiketta (s. 10). Jos etsin on vedetty ulos, palauta se sisään, kuten oikealla olevassa kuvassa näytetään. Videokameran käynnistäminen tai sammuttaminen käyttämällä LCD-näyttöä tai etsintä Videokameran virta kytketään tai katkaistaan LCD-näytön tai etsimen tilan mukaan. Tila Videokameran virta LCD-näyttö Etsin Auki Sisällä Päällä Ulkona Päällä Suljettu Sisällä Pois Ulkona Päällä Aloittaminen Huomautuksia Videokamerasta ei katkea virta, vaikka LCD-näyttö suljetaan, jos etsin on ulkona. Kun sammutat videokameran, varmista, että etsin on alkuperäisessä asennossa. Kun kuvaat vain etsimellä Vedä ulos etsin (), sulje LCD-paneeli ja säädä sitten kulma haluamaksesi (). Jos etsimen ilmaisin näyttää epäselvältä, säädä kuvaa käyttämällä etsimen yläpuolella olevaa objektiivinsäätövipua. 17 FI

 • Page 1 and 2:

  4-450-166-31(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE Sony Cor

 • Page 5 and 6:

  vyberanie batérie alebo sieťovéh

 • Page 7 and 8:

  Obsah Prečítajte si ako prvé.. .

 • Page 9 and 10:

  Súčasti a ovládacie prvky Čísl

 • Page 11 and 12:

  Nasadenie tienidla objektívu Ak c

 • Page 13 and 14:

  Začíname Dodávané položky Čí

 • Page 15 and 16:

  Nabíjanie batérie pomocou počít

 • Page 17 and 18:

  Zapnutie napájania a nastavenie d

 • Page 19 and 20:

  Nastavenie uhla panela LCD Panel LC

 • Page 21 and 22:

  Vysunutie pamäťovej karty Otvorte

 • Page 23 and 24:

  Čas nahrávania, počet fotografi

 • Page 25 and 26:

  Nahrávanie v zrkadlovom režime Ot

 • Page 27 and 28:

  Niektoré z vyššie uvedených tla

 • Page 29 and 30:

  Zložitejšie operácie Nahrávanie

 • Page 31 and 32:

  Používanie funkcií ručného nas

 • Page 33 and 34:

  Ak nechcete zaznamenávať informá

 • Page 35 and 36:

  Používanie vstavaného projektora

 • Page 37 and 38:

  Úpravy Vykonávanie úprav v kamko

 • Page 39 and 40:

  Pomer strán 4:3 v kvalite obrazu s

 • Page 41 and 42:

  Príprava počítača (Windows) Ak

 • Page 43 and 44:

  Ukladanie záberov v externom medi

 • Page 45 and 46:

  Prehrávanie záberov v externom me

 • Page 47 and 48:

  Prispôsobenie kamkordéra Použív

 • Page 49 and 50:

  Face Face Detection................

 • Page 51 and 52:

  Remote Ctrl...................... N

 • Page 53 and 54:

  Kamkordér ešte stále nahráva pr

 • Page 55 and 56:

  Čas nahrávania videozáznamov/ po

 • Page 57 and 58:

  V kvalite obrazu so štandardným r

 • Page 59 and 60:

  V blízkosti silného magnetického

 • Page 61 and 62:

  VÝSTRAHA Batéria môže pri nespr

 • Page 63 and 64:

  Technické parametre Systém Formá

 • Page 65 and 66:

  Ochranné známky „Handycam“ a

 • Page 67 and 68:

  AUTORSKÉ PRÁVA Vlastníkom všetk

 • Page 69 and 70:

  Japonsko Indikátory na obrazovke P

 • Page 71 and 72:

  Register Čísla 5,1-kanálový pri

 • Page 73 and 74:

  73 SK Iné/Register

 • Page 75 and 76:

  Anmärkning för kunder i de lände

 • Page 77 and 78:

  Videokamerans och tillbehörens des

 • Page 79 and 80:

  Innehållsförteckning Läs detta f

 • Page 81 and 82:

  Delar och reglage Siffrorna inom (

 • Page 83 and 84:

  När du fäster linsskyddet, anpass

 • Page 85 and 86:

  Ladda batteriet 1 Stäng av videoka

 • Page 87 and 88:

  Så här tar du bort batteriet Stä

 • Page 89 and 90:

  Stänga av kameran Stäng LCD-skär

 • Page 91 and 92:

  Förbereda inspelningsmediet Inspel

 • Page 93 and 94:

  Inspelning/uppspelning Inspelning F

 • Page 95 and 96:

  Skärmindikatorer under inspelning

 • Page 97 and 98:

  Uppspelning För information om din

 • Page 99 and 100:

  Spela upp filmer och bilder från M

 • Page 101 and 102:

  Välja lämplig inställning automa

 • Page 103 and 104:

  Spela in information om din plats (

 • Page 105 and 106:

  Använda den inbyggda projektorn Du

 • Page 107 and 108:

  Redigera Redigera på videokameran

 • Page 109 and 110:

  Spara filmer och foton med en dator

 • Page 111 and 112:

  Koppla ifrån videokameran från da

 • Page 113 and 114:

  Spara bilder på en extern medieenh

 • Page 115 and 116:

  Anpassa videokameran Använda menye

 • Page 117 and 118:

  Face Face Detection................

 • Page 119 and 120:

  Power Save....................... S

 • Page 121 and 122:

  Självdiagnostik/ varningsindikator

 • Page 123 and 124:

  Inspelningstid för filmer/antal st

 • Page 125 and 126:

  Noteringar Inspelningsbar tid kan v

 • Page 127 and 128:

  Nära starka magnetfält eller där

 • Page 129 and 130:

  Om hantering av LCD-skärmen Om

 • Page 131 and 132:

  Bildenhet: 4,6 mm (1/3,91 typ) CMOS

 • Page 133 and 134:

  NAVTEQ och NAVTEQ-kartlogotyperna

 • Page 135 and 136:

  Du förstår uttryckligen att uppgi

 • Page 137 and 138:

  Skärmindikatorer Följande indikat

 • Page 139 and 140:

  Sakregister Symboler 5,1-kanaligt s

 • Page 141 and 142:

  69 SE Övrigt/Sakregister

 • Page 143 and 144:

  produkt overensstemmelse i henhold

 • Page 145 and 146:

  I denne vejledning kaldes DVD-diske

 • Page 147 and 148:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 149 and 150:

  Dele og knapper Tallene i ( ) er re

 • Page 151 and 152:

  Juster objektivhætten, så den pas

 • Page 153 and 154:

  Opladning af batteriet 1 Sluk for v

 • Page 155 and 156:

  Sådan fjernes batteriet Luk LCD-sk

 • Page 157 and 158:

  Sådan slukkes for strømmen Luk LC

 • Page 159 and 160:

  Klargøring af optagemediet De opta

 • Page 161 and 162:

  Optagelse/afspilning Optagelse Du k

 • Page 163 and 164:

  Skærmindikatorer under optagelse H

 • Page 165 and 166:

  Afspilning Du kan finde flere oplys

 • Page 167 and 168:

  Sådan afspilles film og billeder f

 • Page 169 and 170:

  Automatisk valg af den rigtige inds

 • Page 171 and 172: Optageoplysninger om din placering
 • Page 173 and 174: Sådan bruger du den indbyggede pro
 • Page 175 and 176: Redigering Redigering på videokame
 • Page 177 and 178: Lagring af film og billeder med en
 • Page 179 and 180: Sådan kobles videokameraet fra com
 • Page 181 and 182: Lagring af billeder på en ekstern
 • Page 183 and 184: Tilpasning af videokameraet Brug af
 • Page 185 and 186: Face Face Detection................
 • Page 187 and 188: Power Save....................... I
 • Page 189 and 190: "PlayMemories Home" kan ikke instal
 • Page 191 and 192: Optagetid for film/ antal optagelig
 • Page 193 and 194: Videokameret bruger formatet VBR (V
 • Page 195 and 196: I nærheden af kraftige magnetfelte
 • Page 197 and 198: ADVARSEL Batteriet kan eksplodere,
 • Page 199 and 200: Billedenhed: 4,6 mm (1/3,91 type) C
 • Page 201 and 202: SLUTBRUGERLICENS- AFTALE FOR KORT-
 • Page 203 and 204: LOVVALG OG JURISDIKTION Denne LICEN
 • Page 205 and 206: Midten Indikator Destination (47) I
 • Page 207 and 208: V VBR..............................
 • Page 209 and 210: lainsäädännön vaatimustenmukais
 • Page 211 and 212: Videokameran ja varusteiden muotoil
 • Page 213 and 214: Sisällysluettelo Lue tämä ensin.
 • Page 215 and 216: Osat ja säätimet Sulkeissa ( ) ol
 • Page 217 and 218: Kun kiinnität linssin suojusta, ko
 • Page 219 and 220: Akun lataaminen 1 Sammuta videokame
 • Page 221: Akun irrottaminen Sulje LCD-näytt
 • Page 225 and 226: Tallennusvälineen valmistelu Käyt
 • Page 227 and 228: Tallennus/toisto Tallennus Lisätie
 • Page 229 and 230: Näytön ilmaisimet tallennuksen ai
 • Page 231 and 232: Toisto Lisätietoja videokameran ma
 • Page 233 and 234: Videoiden ja valokuvien toistaminen
 • Page 235 and 236: Kuvaustilanteeseen sopivan asetukse
 • Page 237 and 238: Paikkatietojen tallentaminen (Malli
 • Page 239 and 240: Sisäisen projektorin käyttö Voit
 • Page 241 and 242: Muokkaaminen Muokkaaminen videokame
 • Page 243 and 244: Videoiden ja valokuvien tallentamin
 • Page 245 and 246: Videokameran irrottaminen tietokone
 • Page 247 and 248: Kuvien tallentaminen ulkoiselle tal
 • Page 249 and 250: Jos videokamera ei tunnista ulkoist
 • Page 251 and 252: Valikot Shooting Mode Movie........
 • Page 253 and 254: Edit/Copy Delete...................
 • Page 255 and 256: Muut/Hakemisto Vianmääritys Lisä
 • Page 257 and 258: E:: Suorita vaiheet kohdasta etee
 • Page 259 and 260: MP4 tunteina (h) ja minuutteina (mi
 • Page 261 and 262: Tietoja videokameran käsittelemise
 • Page 263 and 264: Kun videokamera on kytketty tietoko
 • Page 265 and 266: Tekniset tiedot Miten videokameran
 • Page 267 and 268: Verkkovirtalaite AC-L200C/AC-L200D
 • Page 269 and 270: toimenpiteet) vuokraus- tai liisaus
 • Page 271 and 272: Australia Hema Maps Pty. Ltd, 2010
 • Page 273 and 274:

  [Closer Voice]-asetus on [Off] (46)

 • Page 275 and 276:

  V Vakiovarusteet...................

 • Page 277 and 278:

  Notă pentru clienţii din ţările

 • Page 279 and 280:

  Pentru informaţii despre modelul d

 • Page 281 and 282:

  Modul de utilizare a acestui manual

 • Page 283 and 284:

  Editare Editarea cu camera video. .

 • Page 285 and 286:

  Componente şi butoane Numerele din

 • Page 287 and 288:

  Aliniaţi corect parasolarul cu cam

 • Page 289 and 290:

  Încărcarea acumulatorului 1 Opri

 • Page 291 and 292:

  Pentru a scoate acumulatorul Închi

 • Page 293 and 294:

  Pentru a opri alimentarea Închide

 • Page 295 and 296:

  Pregătirea suportului de înregist

 • Page 297 and 298:

  Înregistrare/Redare Înregistrare

 • Page 299 and 300:

  Indicatori de ecran în timpul înr

 • Page 301 and 302:

  Redare Pentru informaţii despre mo

 • Page 303 and 304:

  Pentru a reda filme şi fotografii

 • Page 305 and 306:

  Selectarea automată a setării pot

 • Page 307 and 308:

  Înregistrarea informaţiilor privi

 • Page 309 and 310:

  Utilizarea proiectorului încorpora

 • Page 311 and 312:

  Editare Editarea cu camera video Pe

 • Page 313 and 314:

  Despre data şi ora înregistrării

 • Page 315 and 316:

  Pregătirea unui computer (Windows)

 • Page 317 and 318:

  Pornirea aplicaţiei „PlayMemorie

 • Page 319 and 320:

  Salvarea imaginilor pe un dispoziti

 • Page 321 and 322:

  Filme cu o calitate a imaginii de

 • Page 323 and 324:

  Liste de meniuri Mod fotografiere F

 • Page 325 and 326:

  Editare/Copiere Şterge............

 • Page 327 and 328:

  Altele/Index Depanare Pentru inform

 • Page 329 and 330:

  E:: Urmaţi paşii de la de la pa

 • Page 331 and 332:

  Mod de înregistrare [Calitate ridi

 • Page 333 and 334:

  Despre manevrarea camerei video FX:

 • Page 335 and 336:

  Când camera video este conectată

 • Page 337 and 338:

  Specificaţii Despre încărcarea b

 • Page 339 and 340:

  Adaptor de c.a. AC-L200C/AC-L200D C

 • Page 341 and 342:

  nu a fost specificat altfel în ace

 • Page 343 and 344:

  Austria Bundesamt für Eich- und V

 • Page 345 and 346:

  [Voce mai apropiată] setat la [Dez

 • Page 347:

  U USB..............................