Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Français

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Français

Standaardbeeldkwaliteit

Standaardbeeldkwaliteit (STD): HQ: Ca. 9 Mbps (gemiddeld) 720 576 pixels/50i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3 Foto-opnamepixels en schermverhouding. Foto-opnamestand, Dubbelopname: 6.016 3.384 punten/16:9 4.512 3.384 punten/4:3 4.224 2.376 punten/16:9 2.592 1.944 punten/4:3 1.920 1.080 punten/16:9 640 480 punten/4:3 Een foto vastleggen uit een film: 1.920 1.080 punten/16:9 640 360 punten/16:9 640 480 punten/4:3 58 NL De omgang met uw camcorder Gebruik en onderhoud De camcorder is niet stofdicht en evenmin druppel- of waterbestendig. Houd de camcorder niet vast bij de volgende onderdelen of bij de afdekkingen van de aansluitingen. Schoenkap LCD-scherm Accu Lenskap Ingebouwde USB-kabel Beeldzoeker Richt de camcorder nooit naar de zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing van de camcorder veroorzaken. Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering. Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires niet onder de volgende omstandigheden: In een extreem warme, koude of vochtige ruimte. Stel deze nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60 C, zoals in de volle zon, nabij verwarmingstoestellen of in een auto die in de zon is geparkeerd. Er kunnen storingen optreden of de camcorder en de accessoires kunnen vervormen.

In de buurt van sterk magnetische velden of mechanische trillingen. Er kunnen storingen in de camcorder optreden. In de buurt van sterke radiogolven of straling. De camcorder kan mogelijk niet goed opnemen. In de buurt van tuners zoals TV’s of een radio. Er kan ruis optreden. Op zandstranden en in stoffige omgevingen. Zand en stof kunnen storingen in de camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld. Bij het raam of buiten, waar het LCD-scherm, de beeldzoeker of de lens aan direct zonlicht worden blootgesteld. Hierdoor kunnen de beeldzoeker of het LCD-scherm binnenin worden beschadigd. Gebruik voor werking op gelijkstroom of wisselstroom alleen de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld. Zorg dat de camcorder niet nat wordt, bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de camcorder nat wordt, kunnen er storingen optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld. Mocht er vloeistof of een voorwerp binnen in de camcorder terechtkomen, dan moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en de camcorder eerst door een Sony-leverancier laten nakijken voordat u het apparaat weer in gebruik neemt. Vermijd ruwe behandeling, demontage, aanpassing en schokken door op het toestel te kloppen, het te laten vallen of erop te trappen. Wees vooral voorzichtig met de lens. Houd het LCD-scherm en de beeldzoeker gesloten wanneer u de camcorder niet gebruikt. Bedien uw camcorder niet als er iets omheen is gewikkeld, bijvoorbeeld een handdoek. Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de stekker en niet aan het snoer trekken. Beschadig het netsnoer niet door er bijvoorbeeld een zwaar voorwerp op te plaatsen. Gebruik geen vervormde of beschadigde accu. Houd de metalen contactpunten goed schoon. Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is gelekt: Neem contact op met een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Spoel vloeistof af die op uw huid is terechtgekomen. Als er vloeistof in uw ogen is gekomen, wast u uw ogen met veel water en raadpleegt u een arts. Wanneer u de camcorder langere tijd niet gebruikt Om uw camcorder lange tijd in optimale conditie te houden, schakelt u die ongeveer één keer per maand in en laat u wat beelden opnemen en afspelen. Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt. Opmerking over de temperatuur van de camcorder/accu Wanneer de camcorder of de accu heel warm of koud wordt, kan er mogelijk niet worden opgenomen of afgespeeld doordat er in die situaties beveiligingsfuncties worden geactiveerd. In dat geval verschijnt er een aanduiding op het LCD-scherm of in de beeldzoeker. Opmerkingen over opladen via de USB-kabel Mogelijk kunt u niet via alle computers opladen. Indien u de camcorder aansluit op een laptop die niet is verbonden met een voedingsbron, wordt de accu van de laptop verder ontladen. Laat de camcorder niet op die manier aangesloten op een computer. Opladen met een zelfbouwcomputer, een aangepaste computer of via een USB-hub werkt niet gegarandeerd. De camcorder werkt mogelijk niet goed afhankelijk van het USBapparaat dat met de computer wordt gebruikt. 59 NL Overig/Index

 • Page 1 and 2:

  4-450-166-11(1) Digital HD Video Ca

 • Page 3 and 4:

  POUR LES CLIENTS EN EUROPE Par la p

 • Page 5 and 6:

  Pour obtenir des informations sur v

 • Page 7 and 8:

  Comment utiliser ce manuel Dans ce

 • Page 9 and 10:

  Édition Édition sur votre camésc

 • Page 11 and 12:

  Pièces et commandes Les numéros e

 • Page 13 and 14:

  Pour fixer le pare-soleil Vous ne

 • Page 15 and 16:

  Préparation Éléments fournis Les

 • Page 17 and 18:

  Charger la batterie en utilisant vo

 • Page 19 and 20:

  Mise sous tension et réglage de la

 • Page 21 and 22:

  Réglage de l’angle du panneau LC

 • Page 23 and 24:

  Ejection de la carte mémoire Ouvre

 • Page 25 and 26:

  Durée d’enregistrement, nombre d

 • Page 27 and 28:

  Enregistrement en mode miroir Ouvre

 • Page 29 and 30:

  Certaines touches décrites ci-dess

 • Page 31 and 32:

  Opérations avancées Enregistremen

 • Page 33 and 34:

  1 2 Sélectionnez [Qualité image/

 • Page 35 and 36:

  Si vous ne souhaitez pas enregistre

 • Page 37 and 38:

  Utilisation du projecteur intégré

 • Page 39 and 40:

  Édition Édition sur votre camésc

 • Page 41 and 42:

  À propos de la date et de l’heur

 • Page 43 and 44:

  Préparation d’un ordinateur (Win

 • Page 45 and 46:

  Démarrage du logiciel « PlayMemor

 • Page 47 and 48:

  Sauvegarde d’images sur un périp

 • Page 49 and 50:

  Pour obtenir plus d’informations

 • Page 51 and 52:

  Liste des options des menus Mode pr

 • Page 53 and 54:

  x.v.Color..........................

 • Page 55 and 56:

  Divers/Index Dépannage Pour obteni

 • Page 57 and 58:

  C:13: / C:32: Retirez la source d

 • Page 59 and 60:

  Mode d’enregistrement [Qualité

 • Page 61 and 62:

  Qualité d’image standard (STD) :

 • Page 63 and 64:

  Ne laissez pas le caméscope connec

 • Page 65 and 66:

  lorsque vous utilisez le caméscope

 • Page 67 and 68:

  Multi/micro connecteur USB* * Prend

 • Page 69 and 70:

  CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR

 • Page 71 and 72:

  DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIF

 • Page 73 and 74:

  Indications à l’écran Les indic

 • Page 75 and 76:

  Index A Afficher les options sur l

 • Page 77 and 78:

  77 FR Divers/Index

 • Page 79 and 80:

  FÜR KUNDEN IN EUROPA Hiermit erkl

 • Page 81 and 82:

  Verwendungshinweise Vermeiden Sie

 • Page 83 and 84:

  Zur Verwendung dieses Handbuchs In

 • Page 85 and 86:

  Bearbeiten Bearbeiten am Camcorder.

 • Page 87 and 88:

  Teile und Bedienelemente Auf den in

 • Page 89 and 90:

  Akkulösehebel BATT (18) Anbringen

 • Page 91 and 92:

  Vorbereitungen Mitgelieferte Teile

 • Page 93 and 94:

  Laden des Akkus über einen Compute

 • Page 95 and 96:

  Einschalten des Geräts und Einstel

 • Page 97 and 98:

  Wenn Sie für die Aufnahme nur den

 • Page 99 and 100:

  Auswerfen der Speicherkarte Öffnen

 • Page 101 and 102:

  Aufnahmedauer, Anzahl der aufnehmba

 • Page 103 and 104:

  Aufnehmen im Spiegelmodus Klappen S

 • Page 105 and 106:

  Lautstärke / Vorheriges/Nächstes

 • Page 107 and 108:

  Erweiterte Funktionen Aufnehmen von

 • Page 109 and 110:

  Auswählen des Aufnahmeformats für

 • Page 111 and 112:

  Wenn Sie keine Aufzeichnung der Pos

 • Page 113 and 114:

  Verwenden des eingebauten Projektor

 • Page 115 and 116:

  Bearbeiten Bearbeiten am Camcorder

 • Page 117 and 118:

  High Definition-Bildqualität (HD)

 • Page 119 and 120:

  Vorbereitung des Computers (Windows

 • Page 121 and 122:

  Starten der Software „PlayMemorie

 • Page 123 and 124:

  Speichern von Bildern auf einer ext

 • Page 125 and 126:

  Die Bedienung kann nicht bei allen

 • Page 127 and 128:

  Menülisten Aufnahme-Modus Film....

 • Page 129 and 130:

  Wiederg.-Funktion Ereignis-Ansicht.

 • Page 131 and 132:

  Sonstiges/Index Fehlersuche Informa

 • Page 133 and 134:

  C:13: / C:32: Trennen Sie den Camc

 • Page 135 and 136:

  MP4 in h (Stunden) und min (Minuten

 • Page 137 and 138:

  HQ: ca. 9 Mbps (Durchschnitt) 1.440

 • Page 139 and 140:

  Hinweise zum Laden über das USB- K

 • Page 141 and 142:

  Vermeiden Sie Folgendes, um das Geh

 • Page 143 and 144:

  Multi/Micro-USB-Buchse* * Unterstü

 • Page 145 and 146:

  ENDBENUTZER-LI- ZENZVEREINBARUNG ZU

 • Page 147 and 148:

  TOD ODER VERLETZUNG UND BEI SCHÄDE

 • Page 149 and 150:

  Bildschirmanzeigen Die folgenden An

 • Page 151 and 152:

  Index Numerische Einträge 5,1-Kana

 • Page 153 and 154:

  77 DE Sonstiges/Index

 • Page 155 and 156:

  Kennisgeving voor klanten in de lan

 • Page 157 and 158:

  Raadpleeg de volgende pagina voor i

 • Page 159 and 160: Werken met deze handleiding In deze
 • Page 161 and 162: Bewerken Bewerken op uw camcorder .
 • Page 163 and 164: Toegangslampje geheugenkaart (20) A
 • Page 165 and 166: Aan de slag Geleverde items De cijf
 • Page 167 and 168: De accu opladen met uw computer Sch
 • Page 169 and 170: Het toestel inschakelen en de datum
 • Page 171 and 172: De hoek van het LCD-scherm aanpasse
 • Page 173 and 174: De geheugenkaart uitwerpen Open het
 • Page 175 and 176: Opnameduur, aantal foto’s dat kan
 • Page 177 and 178: Opnemen in Spiegelstand Open het LC
 • Page 179 and 180: Welke van de hiervoor beschreven kn
 • Page 181 and 182: Geavanceerde bediening Beelden opne
 • Page 183 and 184: Gebruik van handmatige regeling STD
 • Page 185 and 186: Beelden weergeven op een televisies
 • Page 187 and 188: 4 Pas de scherpstelling van het gep
 • Page 189 and 190: Bewerken Bewerken op uw camcorder R
 • Page 191 and 192: Opmerkingen U kunt vastgelegde beel
 • Page 193 and 194: Een computer voorbereiden (Windows)
 • Page 195 and 196: De software "PlayMemories Home" sta
 • Page 197 and 198: Beelden opslaan op externe media in
 • Page 199 and 200: Uw camcorder aanpassen Menu’s geb
 • Page 201 and 202: Gezicht Gezichtsherkenning..... Nee
 • Page 203 and 204: Kalibratie.........................
 • Page 205 and 206: Het beeld dat u zojuist hebt opgeno
 • Page 207 and 208: Opnameduur van films/aantal foto’
 • Page 209: Opmerkingen De opnameduur kan versc
 • Page 213 and 214: WAARSCHUWING De batterij kan ontplo
 • Page 215 and 216: Technische gegevens Systeem Signaal
 • Page 217 and 218: Informatie over handelsmerken "Han
 • Page 219 and 220: Beëindiging. Met behoud van eventu
 • Page 221 and 222: Canada This data includes informati
 • Page 223 and 224: [Stem dichterbij] ingesteld op [Uit
 • Page 225 and 226: W Waarschuwingen...................
 • Page 227 and 228: equisiti essenziali ed alle altre d
 • Page 229 and 230: Note sull’uso Non effettuare alc
 • Page 231 and 232: Come utilizzare il manuale Nel pres
 • Page 233 and 234: Modifica Modifica sulla videocamera
 • Page 235 and 236: Parti e controlli I numeri in paren
 • Page 237 and 238: Per montare il paraluce È possi
 • Page 239 and 240: Operazioni preliminari Accessori in
 • Page 241 and 242: Carica della batteria utilizzando i
 • Page 243 and 244: Accensione dell’apparecchio e imp
 • Page 245 and 246: Per regolare l’angolazione del pa
 • Page 247 and 248: Per espellere la scheda di memoria
 • Page 249 and 250: Tempo di registrazione, numero di f
 • Page 251 and 252: Per registrare in modo specchio Apr
 • Page 253 and 254: A seconda dell’immagine in corso
 • Page 255 and 256: Operazioni avanzate Registrazione d
 • Page 257 and 258: Uso delle funzioni di regolazioni m
 • Page 259 and 260: Utilizzare la funzione GPS all’ap
 • Page 261 and 262:

  Uso del proiettore incorporato È p

 • Page 263 and 264:

  Modifica Modifica sulla videocamera

 • Page 265 and 266:

  Rapporto di formato 4:3 con qualit

 • Page 267 and 268:

  Preparazione di un computer (Window

 • Page 269 and 270:

  Avvio del software “PlayMemories

 • Page 271 and 272:

  Copia delle informazioni su data e

 • Page 273 and 274:

  Se si desidera copiare immagini che

 • Page 275 and 276:

  Elenchi dei menu Modo Ripresa Filma

 • Page 277 and 278:

  Funz. Riproduzione Visione evento..

 • Page 279 and 280:

  Altro/Indice analitico Risoluzione

 • Page 281 and 282:

  C:13: / C:32: Scollegare la fonte

 • Page 283 and 284:

  Modo di registrazione [Alta qualit

 • Page 285 and 286:

  FX: massimo 24 Mbps 1.920 1.080 pi

 • Page 287 and 288:

  Non danneggiare il cavo di alimenta

 • Page 289 and 290:

  Schermo LCD Non applicare una pr

 • Page 291 and 292:

  Sensore di immagine: Sensore CMOS d

 • Page 293 and 294:

  Facebook e il logo “f ” sono ma

 • Page 295 and 296:

  ESENTE DA ERRORI. SONY NON FORNISCE

 • Page 297 and 298:

  Indicatori sullo schermo I seguenti

 • Page 299 and 300:

  Indice A F N Accensione............

 • Page 301 and 302:

  77 IT Altro/Indice analitico

 • Page 303 and 304:

  Nota para os clientes nos países q

 • Page 305 and 306:

  ejetar o cartão de memória com o

 • Page 307 and 308:

  Como utilizar este manual Neste man

 • Page 309 and 310:

  Editar Editar na câmara de vídeo.

 • Page 311 and 312:

  Indicador luminoso de acesso ao car

 • Page 313 and 314:

  Botão DISPLAY (24) Transmissor B

 • Page 315 and 316:

  Carregar a bateria 1 Desligue a câ

 • Page 317 and 318:

  Para retirar a bateria Feche o ecr

 • Page 319 and 320:

  Alterar a definição de idioma Pod

 • Page 321 and 322:

  Preparar o suporte de gravação Os

 • Page 323 and 324:

  Gravar/Reproduzir Gravar Para infor

 • Page 325 and 326:

  Indicadores no ecrã durante a grav

 • Page 327 and 328:

  Reproduzir Para informações sobre

 • Page 329 and 330:

  Reproduzir filmes e fotografias a p

 • Page 331 and 332:

  Os sorrisos podem não ser detetado

 • Page 333 and 334:

  Gravar informações da sua localiz

 • Page 335 and 336:

  Se o televisor for mono (quando o t

 • Page 337 and 338:

  Certifique-se de que não toca na o

 • Page 339 and 340:

  1 Dividir um filme Selecione [Divi

 • Page 341 and 342:

  Guardar filmes e fotografias com um

 • Page 343 and 344:

  Caso já tenha o software “PMB (P

 • Page 345 and 346:

  Guardar imagens num dispositivo ext

 • Page 347 and 348:

  Para reproduzir imagens do disposit

 • Page 349 and 350:

  Personalizar a câmara de vídeo Ut

 • Page 351 and 352:

  Luz de Fundo Auto........ Ajusta au

 • Page 353 and 354:

  Language Setting.......... Define o

 • Page 355 and 356:

  O suporte de gravação está cheio

 • Page 357 and 358:

  Tempo de gravação de filmes/núme

 • Page 359 and 360:

  Qualidade de imagem de definição

 • Page 361 and 362:

  Próximo de campos magnéticos fort

 • Page 363 and 364:

  Limpar o corpo e a objetiva do proj

 • Page 365 and 366:

  Especificações Sistema Formato do

 • Page 367 and 368:

  Sobre marcas comerciais “Handyca

 • Page 369 and 370:

  Confidencialidade. Concorda em mant

 • Page 371 and 372:

  Indicadores no ecrã Japão Os indi

 • Page 373 and 374:

  Índice A Anel redutor.............