Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Włączanie zasilania i

Włączanie zasilania i ustawianie daty i godziny Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 6 1 Otworzyć ekran LCD kamery i włączyć zasilanie. Kamerę można również włączyć naciskając przycisk POWER (str. 11). 2 Wybrać właściwy język, a Dotknąć przycisku na następnie wybrać [Dalej]. ekranie LCD. 3 Wybrać odpowiedni obszar geograficzny, korzystając z przycisków / , a następnie wybrać [Dalej]. 4 Ustawić [Czas letni], wybrać format daty oraz datę i godzinę. Po ustawieniu w pozycji [Czas letni] opcji [Włącz] wskazanie zegara przesunie się o 1 godzinę do przodu. W przypadku wyboru daty i godziny należy zaznaczyć właściwą pozycję i dobrać odpowiednie ustawienie za pomocą / . Wybór kończy operację ustawienia daty i godziny. 18 PL

Zmiana ustawień języka Istnieje możliwość zmiany języka informacji i komunikatów wyświetlanych na ekranie. Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia ogólne] [Language Setting] właściwy język. Wyłączanie zasilania Zamknąć ekran LCD lub nacisnąć przycisk POWER (str. 11). Jeżeli wizjer jest wysunięty, należy go cofnąć, jak pokazano na rysunku z prawej strony. Czynności wstępne Włączanie i wyłączanie kamery za pomocą ekranu LCD lub wizjera W zależności od ustawienia ekranu LCD lub wizjera zasilanie kamery może być włączone lub wyłączone. Stan Zasilanie kamery Ekran LCD Wizjer Otwarty Cofnięty Włącz Wysunięty Włącz Zamknięty Cofnięty Wyłącz Wysunięty Włącz Uwagi Przy wysuniętym wizjerze kamera nie zostanie wyłączona, nawet jeśli ekran LCD zostanie zamknięty. Aby wyłączyć zasilanie kamery, należy upewnić się, czy wizjer został cofnięty do pierwotnej pozycji. W przypadku rejestrowania obrazów tylko przy użyciu wizjera Wysunąć wizjer () i zamknąć panel LCD, po czym ustawić wizjer pod wybranym kątem (). Nieostry obraz wskaźnika w wizjerze można poprawić za pomocą dźwigni regulacji soczewki wizjera znajdującej się nad wizjerem. 19 PL