Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Operacje zaawansowane

Operacje zaawansowane Rejestrowanie obrazów przy różnych ustawieniach Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 6 Wybór jakości obrazu filmów (Tryb nagrywania) W przypadku nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) istnieje możliwość zmiany trybu nagrywania, który decyduje o jakości filmu. Od wybranego trybu nagrywania zależą czas nagrywania (str. 57) lub rodzaje nośników, na które można kopiować obrazy. ([Standard ] jest ustawieniem domyślnym.) 1 Wybrać [Jakość/rozm. obrazu] [ Tryb NAGR]. 2 Wybrać odpowiedni tryb nagrywania. Tryb nagrywania i nośniki, na które można kopiować obrazy Tryb nagrywania Rodzaje nośników FH/ PS* FX HQ/LP Opisywana kamera Pamięć wewnętrzna Karta pamięci Urządzenia zewnętrzne Zewnętrzne urządzenie pamięciowe 30 PL Tryb nagrywania Rodzaje nośników FH/ PS* FX HQ/LP Płyty Blu-ray Płyty AVCHD — — * Opcję PS można ustawić tylko wówczas, gdy w pozycji [ Szybkość klatek] ustawiono opcję [60p] (modele z systemem kodowania kolorów NTSC)/[50p] (modele z systemem kodowania kolorów PAL). Automatyczne rejestrowanie uśmiechów (Zdjęcie z uśmiechem) W momencie wykrycia przez kamerę uśmiechniętej osoby podczas nagrywania filmu automatycznie rejestrowane jest zdjęcie (str. 51). ([Nagryw. dwoiste] jest ustawieniem domyślnym.) Kamera wykrywa twarz. Kamera wykrywa uśmiech (kolor pomarańczowy). Uwagi Przy poniższych ustawieniach nie można korzystać z funkcji Zdjęcie z uśmiechem. [ Tryb NAGR]: [Najwyż. jakość ] [ Szybkość klatek]: [60p] (modele z systemem kodowania kolorów NTSC) lub [50p] (modele z systemem kodowania kolorów PAL) W niektórych warunkach nagrywania, przy pewnych obiektach i ustawieniach kamery mogą występować problemy z wykrywaniem uśmiechów.

[Czułość wykr. uśm.] (str. 51) Automatyczny dobór właściwego ustawienia do danych warunków nagrywania (Inteligentna automatyka) Kamera rozpoczyna nagrywanie filmów po automatycznym wybraniu najbardziej odpowiedniego ustawienia dla danych obiektów lub danej sytuacji. ([Włącz] jest ustawieniem domyślnym.) 1 Wybrać [Włącz] w prawym dolnym rogu ekranu nagrywania filmów lub zdjęć. (Reflektor), (Słabe oświetlenie), (Makro) Wykrywanie drgań kamery: (W ruchu), (Statyw) Wykrywanie dźwięków: , (Autored.szum wiatru) Aby anulować funkcję Inteligentna automatyka, wystarczy wybrać [Wyłącz]. Uzyskiwanie jaśniejszych obrazów niż w przypadku funkcji Inteligentna automatyka Wybrać kolejno: Mikrofon] [ [Low Lux]. [Aparat/ Ręczne nastawy] Uwagi W pewnych warunkach nagrywania kamera może nie wykryć właściwego ujęcia lub odpowiedniego obiektu. Operacje zaawansowane Wybór formatu zapisu filmów 2 Skierować kamerę w stronę obiektu i rozpocząć nagrywanie. Zostaną wyświetlone ikony odpowiadające wykrytym warunkom. Posiadana kamera pozwala nagrywać filmy w trzech różnych formatach zapisu. 1 2 Wybrać [Jakość/rozm. obrazu] [ / / Ustaw.]. Wybrać właściwe ustawienie obrazu. Wykrywanie twarzy: (Portret), (Dziecko) Wykrywanie ujęcia: (Pod światło), (Pejzaż), (Nocny widok), Jakość HD: Ten format to format cyfrowych kamer wideo wysokiej rozdzielczości. Piękne obrazy na dużym ekranie. 31 PL