Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

4 5 36 PL Dźwignią

4 5 36 PL Dźwignią PROJECTOR FOCUS wyregulować ostrość obrazu z projektora. Dźwignia PROJECTOR FOCUS W miarę zwiększania odległości kamery od powierzchni, na którą rzucany jest obraz, obraz z projektora ulega powiększeniu. Wskazane jest, aby ustawić kamerę w odległości co najmniej 0,5 m od powierzchni, na którą będą rzucane obrazy. Podczas odtwarzania obrazów przesunąć widoczną na ekranie LCD ramkę wyboru, korzystając z dźwigni regulacji zbliżenia, po czym nacisnąć przycisk PHOTO. Dźwignia regulacji zbliżenia Przycisk PHOTO Szczegółowe informacje dotyczące odtwarzania na stronie 27. Przyciski /// na pilocie bezprzewodowym służą do przesuwania ramki wyboru, a przycisk ENTER do uruchamiania odtwarzania elementu w ramce. Aby wyłączyć projektor, wystarczy nacisnąć przycisk PROJECTOR. Korzystanie z projektora w przypadku komputera lub smartfona Przewód HDMI (w zestawie) Kierunek przepływu sygnału Połączyć gniazdo PROJECTOR IN kamery z gniazdem wyjściowym HDMI innego urządzenia za pośrednictwem przewodu HDMI (w zestawie), po czym wybrać [Zdjęcie z urządzenia zewnętrznego] w punkcie 2. Jeżeli gniazdo podłączonego urządzenia nie jest zgodne z przewodem HDMI (w zestawie), należy skorzystać z adaptera wtyku HDMI (oddzielnie w sprzedaży). Z dźwigni PROJECTOR FOCUS można korzystać tylko podczas projekcji obrazów. Uwagi W trakcie rzucania obrazów przez projektor ekran LCD wyłącza się. W trakcie korzystania z projektora należy przestrzegać poniższych zasad: Nie wolno kierować rzucanych obrazów bezpośrednio w kierunku oczu. Nie wolno dotykać obiektywu projektora.

Ekran LCD i obiektyw projektora nagrzewają się podczas pracy. Używanie projektora skraca okres eksploatacji akumulatora (wskazane jest korzystanie z zasilacza sieciowego). W trakcie korzystania z projektora niedostępne są następujące operacje: Obsługa mapy (modele z funkcją GPS) Wysyłanie wybranych fragmentów do innego urządzenia, na przykład wyświetlanie ich na ekranie telewizora Obsługa kamery z zamkniętym ekranem LCD Kilka innych funkcji Gdy rzucane obrazy zawierają dużo czerni, może pojawić się niewielka nierównomierność koloru. Jest ona spowodowana odbiciem światła w projektorze i nie świadczy o usterce. Operacje zaawansowane 37 PL