Views
6 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Data i godzina nagrania

Data i godzina nagrania przechwyconych zdjęć 40 PL Data i godzina nagrania przechwyconych zdjęć jest taka sama, jak data i godzina nagrania filmów. Jeżeli film, z którego kadrów są przechwytywane zdjęcia, nie zawiera kodu danych, data i godzina nagrania zdjęcia będą odpowiadać dacie i godzinie przechwycenia zdjęcia z filmu.

Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera Odtwarzanie obrazów z poziomu komputera Oprogramowanie „PlayMemories Home” pozwala zaimportować filmy i zdjęcia do komputera, aby móc z nich korzystać na różne sposoby. Możliwości oprogramowania „PlayMemories Home” (Windows) Importowanie obrazów z kamery Wyświetlanie obrazów na kalendarzu Przekazywanie obrazów do serwisów internetowych Oprogramowanie „PlayMemories Home” można pobrać z poniższego adresu URL. www.sony.net/pm Uwagi Do instalacji programu „PlayMemories Home” wymagane jest połączenie z Internetem. Do korzystania z usługi „PlayMemories Online” i innych usług online wymagane jest połączenie z Internetem. W niektórych krajach lub regionach usługi te mogą być niedostępne. Oprogramowanie dla systemu Mac Tworzenie płyty z filmem Udostępnianie obrazów w witrynie „PlayMemories Online” Oprogramowanie „PlayMemories Home” nie jest obsługiwane przez komputery Mac. Do importowania obrazów z kamery do komputera Mac i odtwarzania ich należy używać odpowiedniego oprogramowania systemu Mac. Szczegóły można znaleźć pod poniższym adresem URL: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera 41 PL