Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Uruchamianie programu

Uruchamianie programu „PlayMemories Home” 1 2 44 PL Kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu „PlayMemories Home” na ekranie komputera. W przypadku korzystania z systemu Windows 8, należy wybrać ikonę „PlayMemories Home” z poziomu ekranu startowego. Aby dowiedzieć się jak korzystać z programu „PlayMemories Home”, wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę skrótu „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home” na ekranie komputera. W przypadku korzystania z systemu Windows 8 należy wybrać [Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home] z poziomu menu pomocy programu „PlayMemories Home”. Jeżeli wspomniana ikona nie jest wyświetlana na ekranie komputera, należy kliknąć kolejno: [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] właściwą opcję. Szczegółowe informacje na temat oprogramowania „PlayMemories Home” można uzyskać, wybierając („Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”) z poziomu programu lub wchodząc na stronę wsparcia programu PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).

Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym Tworzenie płyty w formacie standardowej rozdzielczości (STD) za pomocą nagrywarki Podłączyć kamerę do nagrywarki płyt za pośrednictwem przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży). Obrazy odtwarzane z poziomu kamery można skopiować na płytę lub kasetę wideo. Uwagi W przypadku tej operacji kamera powinna być podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 15). Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z podłączonym urządzeniem. 1 Czerwony Przewód AV (oddzielnie w sprzedaży) Biały Wejście Kierunek przepływu sygnału Żółty Włożyć nośnik zapisu do urządzenia nagrywającego (nagrywarki płyt itp.). 2 3 4 Jeżeli urządzenie nagrywające jest wyposażone w przełącznik wyboru sygnału wejściowego, należy ustawić go w odpowiedniej pozycji. Podłączyć kamerę do urządzenia nagrywającego za pośrednictwem przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży). Podłączyć kamerę do gniazd wejściowych urządzenia nagrywającego. Uruchomić odtwarzanie z poziomu kamery i nagrywanie z poziomu urządzenia nagrywającego. Po zakończeniu kopiowania zatrzymać urządzenie nagrywające, a potem kamerę. Uwagi Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek podłączonych za pośrednictwem przewodu HDMI. Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu. Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) będą kopiowane w formacie standardowej rozdzielczości (STD). W przypadku podłączania urządzenia monofonicznego do wejścia wideo urządzenia należy podłączyć żółty wtyk przewodu przewodu AV (oddzielnie w sprzedazy), a do wejścia audio – wtyk biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy). Kopiowanie informacji o dacie i godzinie: [Kod danych] (str. 52) Korzystanie z urządzenia obrazującego o proporcjach ekranu 4:3: [Typ TV] (str. 52) 45 PL Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym