Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Podgląd

Podgląd Wydarzeń.................. Uruchamianie odtwarzania obrazów z poziomu ekranu Podgląd wydarzeń. Podgląd Map* 1 ......................... Uruchamianie odtwarzania obrazów z poziomu ekranu Podgląd Map. Filmy z Zaznaczenia................ Uruchamianie Odtwarzania Zaznaczenia lub Scenariuszy z Zaznaczenia zapisanych w standardowej rozdzielczości (STD). Scenariusz............................ Uruchamianie odtwarzania scenariuszy zapisanych w trybie Odtwarzanie Zaznaczenia. Funkcja Odtwarzania Edycja/Kopiuj Konfiguracja 52 PL Kasuj............................................ Usuwanie filmów i zdjęć. Chroń........................................... Zabezpieczanie filmów lub zdjęć przed przypadkowym usunięciem. Kopiuj.......................................... Kopiowanie obrazów. Kopia bezpośrednia............... Kopiowanie obrazów zapisanych w kamerze na jakiś rodzaj zewnętrznego urządzenia pamięciowego. Ustawienia nośnika Wybór nośnika................ Wybór rodzaju nośnika zapisu (str. 21). Informacja o nośniku... Wyświetlanie informacji o nośnikach zapisu. Format............................... Usuwanie wszystkich danych z nośnika zapisu przez jego sformatowanie. Napr. danych obrazu.... Naprawianie pliku bazy danych obrazów na nośniku zapisu (str. 56). Numer pliku..................... Ustawianie sposobu numeracji plików zdjęciowych. Ustaw. odtwarzania Kod danych...................... Wyświetlanie informacji zarejestrowanych automatycznie w trakcie nagrywania. Nastaw. głośności.......... Regulacja poziomu głośności odtwarzanego dźwięku (str. 27). Pobierz muzykę* 2 .......... Pobieranie z komputera do kamery (po podłączeniu kamery do komputera) ulubionych plików muzycznych, które można odtwarzać wraz z ujęciami Odtwarzanie Zaznaczenia. Opróżnij muzykę* 2 ........ Usuwanie wszystkich plików muzycznych. Połączenia Typ TV................................ Konwersja sygnału w zależności od podłączonego telewizora (str. 34). Rozdzielczość HDMI...... Wybór wyjściowej rozdzielczości obrazu w przypadku podłączenia kamery do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI. STER. PRZEZ HDMI......... Ustawianie sterowania kamerą z poziomu pilota telewizora, gdy kamera jest podłączona do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI. Połączenie USB............... Opcję tę należy zaznaczyć, gdy na ekranie LCD nie pojawiają się żadne instrukcje po podłączeniu kamery do urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem przewodu USB. Ust. połączenia USB...... Ustawianie trybu połączenia w przypadku podłączenia kamery do komputera lub urządzenia USB. Ustawienia USB LUN..... Poprawianie zgodności połączenia USB przez ograniczenie pewnych funkcji USB.

Ustawienia ogólne Brzęczyk............................ Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej kamery. Jasność LCD..................... Regulacja jasności ekranu LCD. Twoja pozycja* 1 .............. Wyświetlanie bieżącej pozycji na mapie. Tryb samolotowy* 1 ....... Ustawienie wykorzystywane podczas przebywania na pokładzie samolotu. Nastawienia GPS* 1 ......... Odbiór sygnału GPS. Lampka NAGRYW.......... Wyłączanie lampki nagrywania znajdującej się w przedniej części kamery. Zdalne sterowanie......... Ustawianie, czy będzie wykorzystywany pilot bezprzewodowy, czy też nie. Language Setting.......... Ustawianie języka wyświetlanych informacji (str. 19). Kalibrowanie................... Kalibracja panelu dotykowego. Stan akumulatorów...... Wyświetlanie orientacyjnego czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora. Oszczędz. energii........... Ustawianie automatycznego wyłączania ekranu LCD i zasilania. Inicjalizuj........................... Przywracanie wszystkim ustawieniom ich wartości domyślne. Tryb pokazowy............... Ustawianie odtwarzania filmu demonstracyjnego o funkcjach kamery. Ustawienia zegara Ustaw. daty i czasu........ Ustawianie daty i godziny. Ustawienia regionu....... Uwzględnianie różnicy czasu bez zatrzymywania zegara (str. 18). Auto nast. zegara* 1 ........ Automatyczne ustawianie zegara w oparciu o czas pobrany z systemu GPS. Auto nast. regionu* 1 ..... Automatyczne korygowanie różnicy czasu w oparciu o informacje o bieżącej pozycji pobrane z systemu GPS. * 1 HDR-PJ650V/PJ650VE/PJ660V/PJ660VE * 2 HDR-PJ650V/PJ660/PJ660V Dostosowywanie ustawień kamery 53 PL