Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Nabíjení modulu

Nabíjení modulu akumulátoru 1 Vypněte videokameru zavřením obrazovky LCD a připojte modul akumulátoru (nejprve ověřte, že je uložen hledáček). Zarovnejte výstupky modulu akumulátoru s drážkami videokamery a posuňte modul akumulátoru směrem nahoru. 2 Připojte napájecí adaptér () a napájecí kabel () k videokameře a do síťové zásuvky. Indikátor POWER/CHG (nabíjení) se rozsvítí oranžově. Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý, indikátor POWER/CHG (nabíjení) zhasne. Odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN videokamery. 14 CZ Modul akumulátoru Indikátor POWER/CHG (nabíjení) Konektor DC IN Vyrovnejte značku na stejnosměrném konektoru se značkou na konektoru DC IN Stejnosměrný konektor Poznámky K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru „InfoLITHIUM“, než typ V. Při připojování reflektoru (prodává se zvlášť) se doporučuje používat modul akumulátoru NP-FV70 nebo NP-FV100. S touto videokamerou nelze používat modul akumulátoru NP-FV30 „InfoLITHIUM“. Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou operaci po dobu 2 minut. Šetří se tak energie v akumulátoru ([Úspora energie], s. 49). Do síťové zásuvky

Nabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače Vypněte videokameru a připojte ji ke spuštěnému počítači pomocí vestavěného kabelu USB. Vestavěný kabel USB Do síťové zásuvky Začínáme Nabíjení modulu akumulátoru pomocí nabíječky USB AC-UD10 / napájecího adaptéru (prodává se zvlášť) Akumulátor lze nabíjet připojením vestavěného kabelu USB k síťové zásuvce pomocí nabíječky USB AC-UD10/napájecího adaptéru (prodává se zvlášť). K nabíjení videokamery nelze používat přenosný zdroj napájení Sony CP-AH2R, CP-AL ani AC-UP100 (prodává se zvlášť). Doba nabíjení Přibližná doba (v min.) potřebná k úplnému nabití zcela vybitého modulu akumulátoru NP-FV50 (součást dodávky). Použití napájecího adaptéru: 155 min. Při použití počítače připojeného pomocí vestavěného kabelu USB*: 280 min. Doby nabíjení uvedené výše byly změřeny při nabíjení videokamery při pokojové teplotě 25 °C. Doporučujeme nabíjet akumulátor v teplotním rozmezí 10 °C až 30 °C. * Časy nabíjení byly změřeny bez použití pomocného spojovacího kabelu USB. 15 CZ