Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Ukládání informací o

Ukládání informací o poloze (Modely s GPS) Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 Pokud nechcete ukládat informace o poloze Klepněte na [Nastavení] Poznámky Zahájení vyhledávání satelitů může videokameře určitou dobu trvat. Funkci GPS používejte ve venkovních a otevřených prostorách, protože zde je zajištěn nejlepší možný příjem rádiového signálu. Mapa vždy zobrazuje severem nahoru. 32 CZ Při nastavení [Nastavení GPS] na [Zap.] (výchozí nastavení) se na obrazovce zobrazí ikona zaměřování GPS a videokamera začne vyhledávat signál satelitů GPS. Zobrazená ikona se bude lišit v závislosti na intenzitě přijímaného signálu. Funkce GPS je dostupná při zobrazení ikony , či . Používáte-li GPS (Globální polohovací systém), jsou k dispozici následující funkce. Uložení informací o poloze do videoklipů nebo fotografií (Výchozím nastavením je [Zap.].) Přehrávání videoklipů a fotografií vyhledáváním na mapě (Prohlížení mapy, s. 28) Zobrazení mapy s aktuální polohou [ Obecná Nastavení] [Nastavení GPS] [Vyp.]. Přehrávání obrazů na televizoru Připojíte-li videokameru ke vstupnímu konektoru HDMI na televizoru, bude obraz na obrazovce televizoru zobrazen ve vysokém rozlišení (HD). A připojíte-li videokameru ke konektoru vstupu A/V na televizoru, bude kvalita obrazu zobrazená na obrazovce televizoru ve standardním rozlišení (STD). Vysoké rozlišení 1 2 Standardní rozlišení Žlutá Bílá Červená AV-kabel (prodává se Kabel HDMI zvlášť) (součást dodávky) Směr přenosu Přepněte vstup televizoru na připojený konektor. Připojte videokameru k televizoru.

3 Přehrávejte na videokameře videoklip nebo fotografie (s. 26). Je-li televizor monofonní (je vybaven pouze jedním vstupním audio konektorem) Poznámky Postupujte rovněž podle pokynů v návodu k obsluze televizoru. Jako zdroj napájení použijte dodaný napájecí adaptér (s. 14). Nemá-li televizor konektor vstupu HDMI, použijte pro připojení AV-kabel (prodává se zvlášť). Pokud jsou videoklipy nahrány ve standardním rozlišení (STD), jsou přehrávány ve standardním rozlišení (STD) i na televizoru s vysokým rozlišením. Přehráváte-li videoklipy ve standardním rozlišení (STD) na televizoru 4:3, který není kompatibilní se signálem 16:9, nahrávejte videoklipy s poměrem stran 4:3 nastavením [ Široký režim] na [4:3]. Připojíte-li videokameru k televizoru více než jedním typem kabelu, bude mít prioritu výstup HDMI. Zapojte žlutý konektor AV-kabelu (prodává se zvlášť) do vstupního videokonektoru a bílý (levý kanál) nebo červený konektor (pravý kanál) do vstupního audiokonektoru televizoru či videorekordéru. Připojení televizoru přes videorekordér Připojte videokameru ke vstupu LINE IN videorekordéru pomocí AV-kabelu (prodává se zvlášť). Nastavte volič vstupu videorekordéru na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atd.). Nastavení poměru stran podporovaného televizorem: [Typ televizoru] (s. 48) Pokročilé operace Přehrávání 5,1kanálového prostorového zvuku Ve výchozím nastavení lze pomocí vestavěného mikrofonu nahrávat Dolby Digital 5,1kanálový prostorový zvuk. Realistický zvuk si vychutnáte při přehrávání videoklipů na zařízeních, která podporují 5,1kanálový prostorový zvuk. Informace o „Photo TV HD“ Tato videokamera je kompatibilní se standardem „Photo TV HD“. „Photo TV HD“ nabízí vysoce detailní znázornění jemných textur a barev v kvalitě podobné fotografiím. Připojením zařízení společnosti Sony kompatibilních se standardem Photo TV HD pomocí kabelu HDMI* si můžete užívat úplně nového světa fotografií v dechberoucí kvalitě plného HD. * Televizor se při zobrazování fotografií automaticky přepne do příslušného režimu. 33 CZ