Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Consignes d’utilisation Grec

Manipulace s

Manipulace s videokamerou MP4: Přibl. 6 Mbps (průměrně) 1 280 720 pixelů/25p, 16:9 Standardní rozlišení (STD): HQ: Přibl. 9 Mbps (průměrně) 720 576 pixelů/50i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3 Počet pixelů a poměr stran při pořizování fotografií. Režim fotografování, duální snímání: 6 016 3 384 bodů/16:9 4 512 3 384 bodů/4:3 4 224 2 376 bodů/16:9 2 592 1 944 bodů/4:3 1 920 1 080 bodů/16:9 640 480 bodů/4:3 Pořízení fotografie z videoklipu: 1 920 1 080 bodů/16:9 640 360 bodů/16:9 640 480 bodů/4:3 56 CZ Použití a péče Videokamera není odolná proti prachu a stříkající vodě a není ani vodotěsná. Nedržte videokameru za následující části ani za kryty konektorů. Kryt patice Obrazovka LCD Modul akumulátoru Sluneční clona Vestavěný kabel USB Hledáček Nemiřte videokameru přímo na slunce. Mohlo by dojít k poškození videokamery. Pokud chcete nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity světla, například za soumraku. Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani neukládejte na následujících místech: V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy je nevystavujte teplotám vyšším než 60 C, například na přímém slunci, v blízkosti topení nebo v automobilu zaparkovaném na slunci. Může dojít k jejich poškození nebo se mohou zdeformovat. V blízkosti silného magnetického pole ani pod vlivem mechanických vibrací. Muže dojít k poškození videokamery.

Blízko silných rádiových vln nebo radiace. Funkce nahrávání videokamery by mohly být narušeny. Blízko zařízení s tunerem, například televizorů nebo rozhlasových přijímačů. Mohly by vzniknout šumy. Na písečné pláži nebo v prašném prostředí. Pokud se do videokamery dostane písek, mohla by se poškodit. Některá poškození nelze opravit. Blízko oken či venku, kde mohou být obrazovka LCD, hledáček nebo objektiv vystaveny přímému slunečnímu svitu. Dojde k poškození vnitřních součástí hledáčku nebo obrazovky LCD. Při napájení střídavým či stejnosměrným proudem používejte volitelné příslušenství doporučené v tomto návodu. Nevystavujte videokameru působení vody, např. při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit poškození videokamery. Některá poškození nelze opravit. Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a před dalším používáním ji nechte zkontrolovat v odborném servisu Sony. Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání, upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům, jako například tlučení, upuštění přístroje nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při manipulaci s objektivem. Když videokameru nepoužíváte, nechte obrazovku LCD a hledáček zavřené. Nepoužívejte videokameru zabalenou v nějakém předmětu, jako je ručník. Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku, nikoliv za kabel. Snažte se nepoškodit napájecí kabel, např. položením těžkých předmětů na něj. Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený modul akumulátoru. Udržujte kovové kontakty čisté. Při vytečení elektrolytu z akumulátoru postupujte takto: Obraťte se na autorizovaný servis Sony. Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se dostal do styku s vaší pokožkou. Dostane-li se vám kapalina do očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody a navštivte lékaře. Nepoužíváte-li videokameru delší dobu Chcete-li videokameru uchovat v optimálním stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji zapněte a nahrajte a přehrajte pár obrazů. Před dlouhodobějším skladováním modul akumulátoru vybijte. Poznámky k teplotě videokamery/ modulu akumulátoru Když je teplota videokamery nebo modulu akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká, může dojít k aktivaci ochranných funkcí videokamery a nemusí být možné s ní v takových situacích nahrávat nebo přehrávat. V takovém případě se na obrazovce LCD nebo v hledáčku zobrazí indikátor. Poznámky k nabíjení pomocí kabelu USB Nabíjení zřejmě nebude možné se všemi počítači. Pokud videokameru připojíte k přenosnému počítači, který není připojen ke zdroji napájení, bude akumulátor přenosného počítače sloužit k nabíjení, dokud se úplně nevybije. Nenechávejte videokameru připojenou k počítači takovým způsobem. Nabíjení pomocí počítače vlastní či upravené konstrukce nebo prostřednictvím rozbočovače USB není zaručeno. Jsou-li k počítači připojena jiná zařízení USB, videokamera nemusí pracovat správně. Ostatní/rejstřík 57 CZ