Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

O ovom priruniku,

O ovom priruniku, ilustracijama i menijima Ilustracije u ovom priruniku samo su primeri koji su snimljeni pomou digitalnog fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i indikatora na ekranu koji se stvarno prikazuju na ekranu ureaja. Ilustracije kamkordera i indikatora sa ekrana su uveane ili pojednostavljene radi boljeg razumevanja. Dizajn i tehnike funkcije kamkordera i pribora podložni su promenama bez najave. Proizvoa ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške. U ovom uputstvu ugraena memorija kamkordera i memorijska kartica se zovu "mediji za snimanje". U ovom uputstvu DVD disk snimljen sa slikom kvaliteta high definition (HD) se naziva AVCHD disk. Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide) "Handycam" User Guide je on-line prirunik. Za detaljna uputstva o mnogobrojnim funkcijama ovog kamkordera, pogledajte prirunik. 1 2 3 http://www.sony.net/SonyInfo/ Support/ Odaberite zemlju ili regiju. Potražite naziv modela svog kamkordera na stranici za podršku. Proverite naziv modela na donjoj strani kamkordera. 10

Kako upotrebljavati ovo uputstvo U ovom uputstvu se razlike u tehnikim podacima izmeu modela opisuju zajedno. Ako u ovom uputstvu naiete na napomenu "Modeli sa...", kao dole, proverite da li se opis odnosi na vaš kamkorder. – (Modeli sa GPS-om) – (Modeli sa NTSC sistemom boja) Provera naziva modela kamkordera Proverite donju stranu svog kamkordera. Naziv modela (HDR-xxx) Razlike u funkcijama Naziv modela HDR-PJ650E HDR-PJ650V HDR-PJ650VE HDR-PJ660 HDR-PJ660E HDR-PJ660V HDR-PJ660VE Kapacitet ugraene memorije 32 GB 32 GB 32 GB 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB Format signala PAL NTSC PAL NTSC PAL NTSC PAL USB spajanje Samo izlaz Ulaz/izlaz Samo izlaz Ulaz/izlaz Samo izlaz Ulaz/izlaz Napomene Za sledee stavke opisi se donose uz naziv modela. – Sigurnosni propisi (str. 2) – Delovi i kontrole (str. 14) – Lista menija (str. 50) – Tehniki podaci (str. 64) – Vreme snimanja video zapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 57) Samo izlaz GPS – – – 11