Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Pri postavljanju senila

Pri postavljanju senila objektiva poravnajte pravilno otvore na senilu sa delom za emitovanje blica na kamkorderu. Za uklanjanje senila objektiva okrenite prsten za uvršenje senila objektiva u smeru suprotnom od onog koji pokazuje strelica. Uklonite senilo objektiva kad kamkorderom rukujete pomou isporuenog daljinskog upravljaa. Spajanje step-down prstena Poravnajte pravilno step-down prsten sa kamkorderom ( ), zatim ga okrenite u smeru strelice dok se ne uglavi na mesto ( ). Spajanjem step-down prstena možete promeniti pre nik filtera na 37 mm kako biste mogli da koristite preporueni konverzioni objektiv. Kad je spojen step-down prsten, ne možete pri- vrstiti širokougaoni konverzioni objektiv/ širokougaoni filter. Za uklanjanje step-down prstena, okrenite ga u smeru suprotnom od strelice. Daljinski upravlja Upotreba bežinog daljinskog upravljaa korisna je za projekcije snimaka sa kamkordera. Taster DATA CODE (52) Pritisak na ovaj taster tokom reprodukcije aktivira prikaz datuma i vremena, podataka o podešenju kamkordera ili koordinata (modeli sa GPS-om) za snimke. Taster PHOTO (27) Snimanje fotografija koje se prikazuju na ekranu nakon pritiska na ovaj taster. Tasteri SCAN/SLOW (31) Tasteri / (prethodno/sledee) (30) Taster PLAY Taster STOP Taster DISPLAY (27) Predajnik Taster START/STOP (26) Taster za zumiranje Taster PAUSE Taster VISUAL INDEX (30) Tokom reprodukcije prikazuje se indeksni prikaz. Tasteri / / / /ENTER Kad pritisnete jedan od tih tastera, na LCD ekranu se pojavi svetloplavi okvir. Odaberite željeni taster ili opciju pomou / / / i zatim pritisnite ENTER radi potvrde. 16

Poetak Isporueni pribor Brojevi u zagradama ( ) oznaavaju koliinu. Kamkorder (1) Mrežni adapter (1) Mrežni kabl (kabl napajanja) (1) HDMI kabl (1) USB prikljuni kabl (1) USB spojni kabl namenjen je samo za upotrebu sa ovim kamkorderom. Koristite ovaj kabl ako je ugraeni USB kabl kamkordera (str. 19) prekratak za spajanje. Step-down prsten (1) Daljinski upravlja (1) Punjiva baterija NP-FV50 (1) "Uputstvo za upotrebu" (ovo uputstvo) (1) Napomene "PlayMemories Home" softver i "PlayMemories Home Help Guide" možete preuzeti sa Sony internet stranice (str. 43). Senilo objektiva (1) 17