Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Punjenje baterije 1

Punjenje baterije 1 Iskljuite kamkorder zatvaranjem LCD displeja, pa prikljuite bateriju (povedite rauna da prvo sklopite tražilo). Poravnajte otvor na kamkorderu i izboinu na bateriji, a zatim klizno pomerite bateriju prema gore. 2 Spojite mrežni adapter ( ) i kabl napajanja ( ) na kamkorder i u zidnu utinicu. Indikator POWER/CHG (punjenje) svetli narandžasto. Indikator POWER/CHG (punjenje) se iskljuuje kad je baterija do kraja napunjena. Isklju ite mrežni adapter iz prikljunice DC IN na kamkorderu. Baterija Indikator POWER/CHG (punjenje) DC IN prikljunica Poravnajte oznaku na DC prikljuku sa oznakom na DC IN prikljunici DC prikljuak Napomene U zidnu utinicu Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V. Pri spajanju video svetla (opcija) savetujemo vam upotrebu baterije NP-FV70 ili NP-FV100. Sa ovim kamkorderom ne možete koristiti "InfoLITHIUM" bateriju NP-FV30. Standardno je podešeno automatsko iskljuivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno 2 minuta kako bi se ouvalo punjenje baterije ([Power Save], str. 53). 18

Punjenje baterije pomou raunara Iskljuite kamkorder i spojite ga na ukljuen raunar pomou ugraenog USB kabla. Ugraeni USB kabl U zidnu utinicu Punjenje baterije punjaem AC-UD10 USB /AC adapterom (prodaje se posebno) Bateriju kamkordera možete puniti putem ugraenog USB kabla iz zidne elektrine utinice pomou USB punjaa/AC adaptera AC-UD10 (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete koristiti Sony prenosni izvor napajanja CP-AH2R, CP-AL ili AC-UP100 (opcija). Trajanje punjenja Približno potrebno vreme (u minutima) za potpuno punjenje sasvim prazne isporuene baterije NP-FV50. Pri upotrebi AC adaptera: 155 min. Pri upotrebi raunara spojenog putem ugraenog USB kabla *: 280 min. Navedena vremena punjenja izmerena su kod punjenja kamkordera pri sobnoj temperaturi od 25°C. Savetujemo punjenje baterije pri temperaturama izmeu 10°C i 30°C. * Vremena punjenja merena su bez korišenja USB prikljunog kabla. 19