Views
7 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Vaenje baterije

Vaenje baterije Zatvorite LCD displej. Pomaknite preklopnik za otpuštanje baterije BATT (baterija) ( ) i zatim skinite bateriju ( ). Duža neprekidna upotreba kamkordera Spojite mrežni adapter i kabl napajanja na kamkorder i u zidnu utinicu. Za detalje o spajanju AC adaptera pogledajte "Punjenje baterije" (str. 18). Ako napajate kamkorder AC adapterom ne morate da brinete o kapacitetu baterije. Napomene o mrežnom adapteru Nemojte kratko spajati DC prikljuak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može prouzrokovati nepravilnosti u radu. Otkaite mrežni adapter iz kamkordera držei kamkorder i DC prikljuak. Vreme snimanja, vreme reprodukcije (str. 57) Indikator preostalog kapaciteta baterije (str. 28) Punjenje baterije u inostranstvu Bateriju možete puniti pomou priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gde je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz. Nemojte upotrebljavati elektronski transformator. 20

Ukljuivanje i podešavanje datuma i vremena Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeu stranu: Funkcije i dodatna oprema str. 11 1 2 Otvorite LCD displej kamkordera i ukljuite kamkorder. Kamkorder možete ukljuiti i tako što ete pritisnuti taster POWER (str. 15). Izaberite željeni jezik i zatim izaberite [Next]. Dodirnite taster na LCD ekranu. 3 Tasterima / izaberite željeno geografsko podruje i zatim izaberite [Next]. 4 Podesite [Daylight Savings] ili [Summer Time], odaberite format datuma i datum i vreme. Ako podesite [Daylight Savings] ili [Summer Time] na [On], podešava se sat vremena više. Kad izaberete datum i vreme, izaberite jednu od opcija i podesite vrednost pomou / . Kad izaberete , podešavanje datuma i vremena je završeno. Date & Time 1 1 Back 2013 10 : 30 PM Next Promena jezika prikaza Možete promeniti prikaz na ekranu tako da se prikazuje na željenom jeziku. Izaberite [Setup] [ General Settings] [Language Setting] željeni jezik. 21