Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Ekranski indikatori

Ekranski indikatori tokom snimanja Ovde su opisane ikone za režime snimanja video zapisa i fotografija. Detalje potražite na strani u zagradama. W STBY STBY 2h 25m 00:00:00 14h 48m 60i >9999 16:9 L 20.4M T 5.1ch 5.1ch MODE AUTO Taster zuma (W: Wide/T: Telefoto), taster START/STOP (u režimu snimanja video zapisa), taster PHOTO (u režimu snimanja fotografija) Taster MENU (49) Status koji je detektovala funkcija Intelligent Auto (34) Status snimanja ([STBY]/[REC]) Zadržavanje AE/AF (automatska ekspozicija/automatsko izoštravanje) (27) Status triangulacije GPS-a *(36) Funkcija Tracking focus Zum, preostalo trajanje baterije Broja (sat: minut: sekunda), snimanje fotografije, medij za snimanje/reprodukciju/ editovanje (71) Preostalo vreme snimanja, kvalitet snimaka, broj sliica u sekundi, režim snimanja (HD/ STD), veliina video zapisa (MP4) (33) Približan broj fotografija za snimanje, odnos širine i visine slike (16:9 ili 4:3), veliina fotografije (L/M/S) Taster za iskljuenje funkcije Tracking focus Taster [MODE] (Shooting Mode) (27) Taster Intelligent Auto (34) Audio mode (51), Audio Level Display (51) Taster View Images (30) My Button (ikonama prikazanim u ovom delu možete dodeliti svoje omiljene funkcije) (51) * Modeli s GPS-om 28

Za snimanje u režimu ogledala Otvorite LCD displej za 90 stepeni prema kamkorderu ( ) i zatim ga okrenite 180 stepeni prema objektivu ( ). Na LCD ekranu se pojavi objekat kao u ogledalu, ali snimljena slika e biti normalna. Zumiranje Pomeranjem preklopnika zuma možete uveati ili smanjiti sliku. W (širokougaono): Širi ugao gledanja T (telefoto): Uži ugao gledanja Sliku možete poveati do 20 puta (Extended Zoom) od originalne veliine pomou preklopnika zuma. Za sporije zumiranje, preklopnik zuma lagano pomerite. Pomerite ga još dalje za brže zumiranje. Napomene Držite prst na preklopniku zuma. Ako pomerite prst sa preklopnika zuma, može se snimiti i zvuk pomeranja preklopnika. Brzinu zuma ne možete promeniti tasterima / na LCD ekranu. Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omoguava izoštravanje je približno 1 cm kod širokougaonog položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma. Sliku možete poveati do 12 puta pomou optikog zumiranja u sledeim sluajevima: – Kad [ SteadyShot] nije podešen na [Active] – Ako je odabran režim (fotografija) Dodatno zumiranje: [Digital Zoom] (str. 50) 29