Views
8 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Reprodukcija video

Reprodukcija video zapisa i fotografija iz prikaza Map View (modeli sa GPSom) Preite na Map View dodirom na [Map View]. MENU 1 1 2013 1 2 2013 2012 2013 Highlight Upotreba podataka geografske karte po prvi put: Pojavljuje se poruka koja traži da potvrdite slažete li se sa uslovima licence za korišenje geo. karte. Podatke iz geo. karte ete moi da koristite ako dodirnete [Yes] na ekranu nakon pristanka na date uslove ugovora o licenci (str. 67). Ako dodirnete [No], ne možete koristiti geo. karte. Meutim, pri drugom korišenju geo. karte na ekranu e se pojaviti ista poruka i moi ete da koristite geografske karte ako dodirnete [Yes]. Za reprodukciju snimaka na drugim ureajima Snimke nainjene ovim kamkorderom možda neete moi reprodukovati normalno drugim ureajima. Takoe, snimke nainjene drugim ureajima možda neete moi reprodukovati ovim kamkorderom. Video zapisi standardnog kvaliteta (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reprodukovati na AV opremi drugih proizvoaa. 32

Napredne funkcije Snimanje sa raznim postavkama Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeu stranu: Funkcije i dodatna oprema str. 11 Izbor kvaliteta slike za video zapise (nain snimanja) Možete promeniti nain snimanja za izbor kvaliteta video zapisa kod snimanja high definition (HD) video zapisa. Vreme snimanja (str. 57) ili vrsta medija na koji e se snimci moi kopirati može se promeniti, zavisno od odabranog naina snimanja. (Standardna postavka je [Standard ].) 2 1 Izaberite [Image Quality/Size] [ REC Mode]. Izaberite željeni nain snimanja. Nain snimanja i mediji na koje se snimci mogu kopirati Vrste medija Na ovom kamkorderu Naini snimanja PS* FX FH/ HQ/LP Ugraena memorija Memorijska kartica Na spoljnim ureajima Spoljni ureaj Blu-ray diskovi AVCHD diskovi — — * PS se može podesiti samo ako je [ Frame Rate] podešeno na [60p] (modeli sa NTSC sistemom boja) / [50p] (modeli sa PAL sistemom boja). Automatsko snimanje osmeha (Smile Shutter) Kad kamkorder prepozna osmeh osobe u kadru tokom snimanja video zapisa (str. 51), automatski se snima fotografija. ([Dual Capture] je standardna postavka.) Kamkorder prepoznaje lice. Kamkorder prepoznaje osmeh (narandžasto). Napomene Ako je podešeno nešto od sledeeg ne možete koristiti funkciju Smile Shutter. –[ REC Mode]: [Highest Quality ] –[ Frame Rate]: [60p] (modeli sa NTSC sistemom boja) ili [50p] (modeli sa PAL sistemom boja) Zavisno od uslova snimanja, izgleda objekta i podešenja kamkordera, osmeh se možda nee prepoznati. [Smile Sensitivity] (str. 51) 33