Views
9 months ago

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ650E - HDR-PJ650E Mode d'emploi Serbe

Memorisanje video zapisa

Memorisanje video zapisa i fotografija na raunar Reprodukcija snimaka na raunaru Softver "PlayMemories Home" omoguava vam prebacivanje video zapisa i fotografija na raunar kako biste ih koristili na mnoštvo naina. Mogunosti softvera "PlayMemories Home" (Windows) Prebacivanje snimaka sa kamkordera Pregled snimaka u kalendaru Izrada diska sa video zapisima "PlayMemories Home" možete preuzeti sa sledee internet adrese. www.sony.net/pm Postavljanje snimaka na internet servise Deljenje snimaka u "PlayMemories Online" Napomene Za instalaciju softvera "PlayMemories Home" treba vam internet veza. Za korišenje usluge "PlayMemories Online" i drugih internet usluga potrebna je internet veza. Usluge možda nisu dostupne u nekim državama/regijama. Softver za Mac Mac raunari ne podržavaju softver "PlayMemories Home". Za importovanje snimaka sa kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite odgovarajui softver za Mac raunare. Za detalje posetite sledei URL. http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ 42

Priprema raunara (Windows) Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sledeu stranu: Funkcije i dodatna oprema str. 11 Provera sistema raunara 1 OS* Microsoft Windows XP SP3* 2 /Windows Vista SP2* 3 /Windows 7 SP1/Windows 8 4 Procesor* Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX ili FH video zapisa potreban je Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ili brži, a za obradu PS video zapisa potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži). Memorija Windows XP: 512 MB ili više (preporueno 1 GB ili više) Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB ili više Hard disk Prostor na disku potreban za instalaciju: Približno 500 MB Monitor Minimalno 1024 X 768 taaka * 1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne može garantovati ako je OS bio nadograivan ili u multi-boot sistemima. 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korišenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili noviji. Nije podržano Starter (Edition) izdanje. Preporuuje se brži procesor. * 2 * 3 * 4 Napomene Ne može se garantovati rad u svim raunarskim okruženjima. Instaliranje softvera "PlayMemories Home" na raunar 1 Pomou internet pretraživaa pristupite sledeoj strani za preuzimanje i zatim kliknite na [Install] [Run]. 2 www.sony.net/pm Instalirajte prema uputstvima sa ekrana. Kad se u uputstvima zatraži spajanje kamkordera na raunar, spojite kamkorder pomou ugraenog USB kabla. Ugraeni USB kabl Kad se završi instalacija, "PlayMemories Home" se otvori. Napomene o instalaciji Ako je softver "PlayMemories Home" ve instaliran na vaš raunar, spojite kamkorder na raunar. Tada e biti dostupne funkcije koje se mogu koristiti sa ovim kamkorderom. Ako je na vaš raunar instaliran softver "PMB (Picture Motion Browser)", zamenie ga softver "PlayMemories Home". U tom sluaju ne možete softverom "PlayMemories Home" koristiti neke funkcije koje su bile dostupne u softveru "PMB". 43