Views
8 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Allemand

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Allemand

Bedieningselementen en

Bedieningselementen en algemene handelingen Hoofdeenheid In dit gedeelte vindt u informatie over de locatie van bedieningselementen en instructies voor algemene handelingen. Bekijk de betreffende pagina's voor meer informatie. A SEEK +/– toetsen Radio: Automatisch afstemmen op zenders (indrukken); handmatig zoeken naar zenders (ingedrukt houden). CD/USB: Tracks overslaan (indrukken); tracks blijven overslaan (indrukken, vervolgens binnen 1 seconde nogmaals indrukken en vasthouden); een track snel terug-/ vooruitspoelen (ingedrukt houden). B (BROWSE)-toets pagina 14 De Quick-BrowZer-stand verlaten. C SOURCE/OFF-toets Druk op deze toets als u het apparaat wilt inschakelen/een andere bron wilt kiezen (Radio/CD/USB/AUX). Houd de toets 1 seconde ingedrukt als u het apparaat wilt uitschakelen. Houd de toets meer dan 2 seconden ingedrukt als u het apparaat en het scherm wilt uitschakelen. D Regelknop/selectietoets pagina 15, 18 Volume aanpassen (draaien); instelitems selecteren (indrukken en draaien). E Disksleuf Plaats de disk (met het label omhoog) en het afspelen begint. F Display G Z (uitwerpen)-toets De disk uitwerpen. H USB-aansluiting pagina 13 Kan worden aangesloten op het USBapparaat. I (voorpaneel losmaken)-toets pagina 7 J (BACK)/MODE-toets pagina 10, 14 Indrukken als u wilt terugkeren naar het vorige scherm/de radioband wilt selecteren (FM/MW/LW). K Ontvanger voor de kaartafstandsbediening L ZAP-toets pagina 15 De ZAPPIN-stand openen. M AF (alternatieve frequenties)/ TA (verkeersinformatie)/ PTY (programmatype) toets pagina 11, 12 AF en TA instellen (indrukken); PTY selecteren (ingedrukt houden) in RDS. 8

N RESET-toets (bevindt zich achter het voorpaneel) pagina 6 O Cijfertoetsen Radio: De opgeslagen zenders ontvangen (indrukken); zenders opslaan (ingedrukt houden). CD/USB: (1)/(2): ALBUM –/+ (tijdens het afspelen van MP3/WMA/AAC) Albums overslaan (indrukken); albums blijven overslaan (ingedrukt houden). (3): REP* pagina 12, 14 (4): SHUF pagina 12, 14 (6): PAUSE Afspelen onderbreken. Druk nogmaals op de toets als u wilt annuleren. P DSPL (scherm)/SCRL (rollen) toets pagina 10, 12, 13 Schermitems wijzigen (indrukken); het schermitem rollen (ingedrukt houden). Q AUX-ingang pagina 19 Een draagbaar audioapparaat aansluiten. * Deze toets beschikt over een voelstip. Opmerking Sluit tijdens het uitwerpen/inbrengen van een disk geen USB-apparaten aan om schade aan de disk te voorkomen. 9