Views
8 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Mode d'emploi Slovaque

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Mode d'emploi Slovaque

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Mode d'emploi

CDX-GT450U_SK.book Page 1 Monday, December 13, 2010 2:23 PM 4-198-111-21(1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 6. CDX-GT450U ©2010 Sony Corporation