Views
3 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Mode d'emploi Roumain

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Mode d'emploi Roumain

Amplasarea comenzilor

Amplasarea comenzilor şi operaţii de bază Unitatea de bază Această secţiune conţine instrucţiuni despre localizarea butoanelor şi operaţiile de bază. Pentru detalii, consultaţi paginile indicate. 1 Butoane SEEK-/+ Radio : Pentru a face acordul automat pe o frecvenţă (apăsaţi) ; pentru a depista posturile în mod manual (apăsaţi şi menţineţi apăsat). CD / USB : Pentru a omite piste (apăsaţi) ; pentru a omite mai multe piste succesive (apăsaţi, apoi apăsaţi încă odată în secunda următoare şi menţineţi apăsat) ; pentru a derula rapid înapoi/înainte o pistă (apăsaţi şi menţineţi apăsat). 2 Butonul (căutare) pag. 13 Apăsaţi pentru a intra în modul de căutare rapidă Quick-BrowZer. 3 Buton SOURCE / OFF Apăsaţi acest buton pentru a porni alimentarea/ a schimba sursa de semnal (Radio/CD/USB/ AUX). • Apăsaţi timp de 1 secundă pentru a opri alimentarea. • Apăsaţi timp de 2 secunde sau mai mult pentru a opri alimentarea şi pentru a opri afişajul. 4 Buton de volum/selecţie pag. 14, 17 Pentru a regla volumul sonor (rotiţi) ; pentru a alege un element de reglaj (apăsaţi şi rotiţi). 5 Compartimentul pentru disc Când introduceţi discul (cu eticheta în sus), începe redarea. 6 Fereastra de afişare 7 Butonul Z (eject) Folosit pentru a scoate discul. 8 Mufa USB pag. 12 Pentru a conecta un dispozitiv USB. 9 Buton de eliberare a panoului frontal pag. 7 0 Butonul (BACK) / MODE pag. 10, 13 Apăsaţi pentru a reveni la interfaţa afişată anterior / a selecta banda de frecvenţe radio (FM/MW/LW). qa Senzorul telecomenzii card qs Buton ZAP pag. 14 Pentru a intra în modul de ZAPPIN. qd Buton AF (frecvenţe alternative) / TA (anunţuri de trafic) / PTY (tipul emisiunii) pag. 11 Pentru a alege AF şi TA (apăsaţi) ; pentru a selecta PTY (apăsaţi şi menţineţi apăsat) în modul RDS. 8

qf Butonul RESET (localizat în spatele panoului frontal) pag. 6 qg Butoane numerotate Radio: Pentru a recepţiona un post fixat în memorie (apăsaţi); pentru a fixa posturi în memorie (apăsaţi şi menţineţi apăsat). CD /USB : (1)/(2) : ALBUM –/+ (în timpul redării unui fişier MP3/WMA/AAC) Pentru a omite albume (apăsaţi); pentru a omite în mod continuu albume (apăsaţi şi menţineţi apăsat). (3) : REP* pag. 12, 13 (4) : SHUF pag. 12, 13 (6) : PAUSE Pentru a face o pauză de redare. Apăsaţi încă o dată pentru a relua redarea. qh DSPL (afişaj) / SCRL (defilare) pag. 12, 13 Pentru schimbarea elementelor afişate (apăsaţi); pentru parcurgerea elementelor afişate (apăsaţi şi menţineţi apăsat). qj Mufa de intrare AUX pag. 18 Pentru conectarea unui dispozitiv audio portabil. * Acest buton are un punct tactil. Notă • Când scoateţi/introduceţi un disc, deconectaţi orice dispozitiv USB pentru a evita deteriorarea discului. 9