Views
7 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Russe

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Russe

2

ZAPPIN і Quick-BrowZer є торговельними марками Sony Corporation. Windows Media є зареєстрованою торгівельною маркою або торгівельною мар ою Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або в інших країнах. Застереження для випадків, коли замок запалювання вашого автомобіля не має положення ACC Обов’язково встановіть функцію Auto Off (стор. 19). Пристрій вимикатиме живлення повністю й автоматично у встановлений час вимикання пристрою, що запобігає розрядженню акумулятора. Якщо функція Auto Off не активована, щоразу під час вимикання запалювання натискайте та утримуйте (SOURCE/OFF), доки дисплей не згасне. 3