Views
9 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation

PTY selecteren 1 Houd

PTY selecteren 1 Houd (AF/TA) (PTY) ingedrukt bij FM-ontvangst. CD Display-items De naam van het huidige programmatype verschijnt als de zender PTY-gegevens uitzendt. 2 Draai de regelknop tot het gewenste programmatype wordt weergegeven en druk op de regelknop. Het apparaat begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt. Programmatypen NEWS (Nieuws), AFFAIRS (Actualiteiten), INFO (Informatie), SPORT (Sport), EDUCATE (Educatieve programma's), DRAMA (Toneel), CULTURE (Cultuur), SCIENCE (Wetenschap), VARIED (Diversen), POP M (Populaire muziek), ROCK M (Rockmuziek), EASY M (Easy Listening), LIGHT M (Licht klassiek), CLASSICS (Klassiek), OTHER M (Ander type muziek), WEATHER (Weerberichten), FINANCE (Financiën), CHILDREN (Kinderprogramma's), SOCIAL A (Sociale zaken), RELIGION (Religie), PHONE IN (Phone In), TRAVEL (Reizen), LEISURE (Ontspanning), JAZZ (Jazz-muziek), COUNTRY (Country-muziek), NATION M (Nationale muziek), OLDIES (Oldies), FOLK M (Folk-muziek), DOCUMENT (Documentaires) Opmerking U kunt deze functie niet gebruiken in bepaalde landen/ regio's waar geen PTY-gegevens beschikbaar zijn. CT instellen 1 Stel "CT-ON" in bij de instellingen (pagina 18). Opmerkingen • Het is mogelijk dat de CT-functie niet werkt, ook al wordt er wel een RDS-zender ontvangen. • Er kan een verschil zijn tussen de tijd van de CT-functie en de werkelijke tijd. A Bron B Tracknaam* 1 , disk-/artiestennaam* 1 , artiestennaam* 1 , albumnummer* 2 , albumnaam* 1 , tracknummer/verstreken speelduur, klok *1 De informatie over een CD TEXT, MP3/WMA/AAC wordt weergegeven. *2 Het albumnummer wordt alleen weergegeven als het album wordt gewijzigd. Als u de display-items B wilt wijzigen, drukt u op (DSPL). Tip De weergegeven items zijn afhankelijk van het disktype, de opname-indeling en de instellingen. Herhaaldelijk en willekeurig afspelen 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op (3) (REP) of (4) (SHUF) tot de gewenste instelling wordt weergegeven. Selecteer TRACK ALBUM* SHUF ALBUM* SHUF DISC Actie Track herhaaldelijk afspelen. Album herhaaldelijk afspelen. Album in willekeurige volgorde afspelen. Disk in willekeurige volgorde afspelen. * Bij het afspelen van een MP3/WMA/AAC-bestand. Na 3 seconden is de instelling voltooid. Als u wilt terugkeren naar de normale weergavestand, selecteert u " OFF" of "SHUF OFF". 12

USB-apparaten Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van het USBapparaat. Ondersteuningssite http://support.sony-europe.com/ • USB-apparaten van het type MSC (massaopslag) en MTP (Media Transfer Protocol) die voldoen aan de USB-norm, kunnen worden gebruikt. • De bijbehorende codecs zijn MP3 (.mp3), WMA (.wma) en AAC (.m4a) en AAC (.mp4). • U kunt het beste een reservekopie van de gegevens op een USB-apparaat maken. Opmerking Sluit het USB-apparaat aan nadat u de motor hebt gestart. Afhankelijk van het USB-apparaat kan storing of schade ontstaan wanneer het apparaat wordt aangesloten voordat de motor wordt gestart. Een USB-apparaat afspelen 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USBaansluiting. Wanneer u een kabel gebruikt, moet u de kabel gebruiken die bij het USB-apparaat is geleverd voor de aansluiting. Het afspelen wordt gestart. Als er al een USB-apparaat is aangesloten, kunt u het afspelen starten door herhaaldelijk op (SOURCE/OFF) te drukken tot "USB" wordt weergegeven. U kunt het afspelen stoppen door (SOURCE/OFF) 1 seconde ingedrukt te houden. Het USB-apparaat verwijderen 1 Stop het afspelen van het USB-apparaat. 2 Verwijder het USB-apparaat. Als u uw USB-apparaat verwijdert tijdens het afspelen, kunnen de gegevens op het USBapparaat beschadigd worden. Opmerkingen • Gebruik geen USB-apparaten die zo groot of zwaar zijn dat ze kunnen vallen als ze worden blootgesteld aan trillingen of een losse aansluiting kunnen veroorzaken. • Verwijder het voorpaneel niet terwijl het USBapparaat wordt afgespeeld, anders kunnen de USBgegevens worden beschadigd. • Dit apparaat kan geen USB-apparaten via een USB HUB herkennen. Display-items A Bron B Tracknaam, artiestennaam, albumnummer*, albumnaam, tracknummer/verstreken speelduur, klok * Het albumnummer wordt alleen weergegeven als het album wordt gewijzigd. Als u de display-items B wilt wijzigen, drukt u op (DSPL). Opmerkingen • Welke items worden weergegeven is afhankelijk van het USB-apparaat, de opname-indeling en de instellingen. Ga naar de ondersteunings-site voor meer informatie. • Het maximumaantal gegevens dat kan worden weergegeven, is als volgt. – mappen (albums): 128 – bestanden (tracks) per map: 500 • Laat een USB-apparaat niet in een geparkeerde auto achter, omdat dit een storing tot gevolg kan hebben. • Het kan enige tijd duren voordat het afspelen wordt gestart, afhankelijk van het aantal opgenomen gegevens. • DRM-bestanden (beheer van digitale rechten) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld. • Als u een MP3-/WMA-/AAC-bestand met VBR (variabele bitsnelheid) afspeelt of snel vooruit-/ terugspoelt, wordt de verstreken speelduur wellicht niet nauwkeurig weergegeven. • Het afspelen van de volgende MP3-/WMA-/AACbestanden wordt niet ondersteund. – compressie zonder gegevensverlies (lossless) – auteursrechtelijk beveiligd 13