Views
8 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Néerlandais

Zekering vervangen

Zekering vervangen Vervang een zekering altijd door een exemplaar van een zelfde ampèrage als op de oorspronkelijke zekering wordt vermeld. Als de zekering doorbrandt, moet u de voedingsaansluiting controleren en de zekering vervangen. Brandt de zekering vervolgens Zekering (10 A) nogmaals door, dan kan er sprake zijn van een defect in het apparaat. Vraag in dat geval advies aan de Sony-handelaar bij u in de buurt. Aansluitingen schoonmaken Het apparaat zal misschien niet goed werken als de aansluitingen tussen het apparaat en het voorpaneel niet schoon zijn. U kunt dit voorkomen door het voorpaneel (pagina 7) los te maken en de aansluitingen te reinigen met een wattenstaafje. Gebruik hierbij niet te veel kracht. Anders kunnen de aansluitingen worden beschadigd. Het apparaat verwijderen 1 Verwijder de beschermende rand. 1Maak het voorpaneel los (pagina 7). 2Duw de zijkanten van de beschermende rand naar binnen en trek de beschermende rand naar buiten. x Hoofdeenheid Achterkant van het voorpaneel Opmerkingen • Voor uw eigen veiligheid kunt u, voordat u de aansluitingen reinigt, beter het contact uitschakelen en de sleutel uit het contactschakelaar halen. • Raak de aansluitingen nooit rechtstreeks aan met uw vingers of een metalen voorwerp. 2 Verwijder het apparaat. 1Plaats beide ontgrendelingssleutels tegelijkertijd en duw hierop tot deze vastklikken. Haakje wijst naar binnen. 2Maak het apparaat los door de ontgrendelingssleutels naar u toe te trekken. 3Schuif het apparaat uit de houder. 22

Technische gegevens Tuner FM Afstembereik: 87,5 – 108,0 MHz Antenne-aansluiting: Aansluiting voor externe antenne Tussenfrequentie: 150 kHz Bruikbare gevoeligheid: 10 dBf Selectiviteit: 75 dB bij 400 kHz Signaal/ruis-afstand: 70 dB (mono) Scheiding: 40 dB bij 1 kHz Frequentiebereik: 20 – 15.000 Hz MW/LW Afstembereik: MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 279 kHz Antenne-aansluiting: Aansluiting voor externe antenne Tussenfrequentie: 25 kHz Gevoeligheid: MW: 26 µV, LW: 45 µV CD-speler Signaal/ruis-afstand: 120 dB Frequentiebereik: 10 – 20.000 Hz Snelheidsfluctuaties: Minder dan meetbare waarden USB-speler Interface: USB (Full-speed) Maximale voeding: 500 mA Versterker Uitgang: Luidsprekeruitgangen Luidsprekerimpedantie: 4 – 8 ohm Maximaal uitgangsvermogen: 52 W × 4 (aan 4 ohm) Algemeen Uitgangen: Audio-uitgangen (schakelen tussen achterluidspreker/subwoofer) Relaisaansluiting elektrische antenne Aansluiting versterker Ingangen: Telephone ATT-bedieningsaansluiting Afstandsbedieningsingang Antenne-ingang AUX-ingang (stereo mini-aansluiting) USB-signaalingang Voeding: 12 V gelijkstroom accu (negatieve aarde) Afmetingen: Ongeveer 178 × 50 × 179 mm (b/h/d) Montageafmetingen: Ongeveer 182 × 53 × 162 mm (b/h/d) Gewicht: Ongeveer 1,2 kg Bijgeleverd accessoire: Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set) Optionele accessoires/apparatuur: Kaartafstandsbediening: RM-X114 Het is mogelijk dat niet alle vermelde accessoires verkrijgbaar zijn bij uw Sony-handelaar. Neem contact op met uw Sony-handelaar voor meer informatie. Problemen oplossen De onderstaande controlelijst kan u helpen bij het oplossen van problemen die zich met het apparaat kunnen voordoen. Voordat u de onderstaande controlelijst doorneemt, moet u eerst de aanwijzingen voor aansluiting en gebruik controleren. Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de volgende ondersteunings-site. Ondersteuningssite http://support.sony-europe.com/ Algemeen Het apparaat wordt niet van stroom voorzien. • Controleer de aansluiting of de zekering. • Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het display verdwijnt, kan het apparaat niet worden bediend met de afstandsbediening. t Schakel het apparaat in. De elektrisch bediende antenne schuift niet uit. De elektrisch bediende antenne heeft geen relaisdoos. Geen geluid. • De ATT-functie is ingeschakeld of de Telephone ATT-functie (als de interfacekabel of een telefoon is aangesloten op de ATT-kabel) is ingeschakeld. • De positie van de faderregelaar "FADER" is niet ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers. Geen pieptoon. • De pieptoon is uitgeschakeld (pagina 18). • Er is een optionele versterker aangesloten en u gebruikt de ingebouwde versterker niet. De geheugeninhoud is gewist. • De RESET-toets is ingedrukt. t Sla opnieuw op in het geheugen. • De voedingskabel of de accu is losgekoppeld of niet juist aangesloten. Opgeslagen zenders en de juiste tijd zijn gewist. De zekering is doorgebrand. Maakt geluid wanneer de positie van het contactslot wordt gewijzigd. De kabels zijn niet goed verbonden met de voedingsaansluiting voor accessoires van de auto. Tijdens het afspelen of de radio-ontvangst wordt de demonstratie gestart. Als er 5 minuten geen handeling wordt uitgevoerd en "DEMO-ON" is ingesteld, wordt de demonstratie gestart. t Stel "DEMO-OFF" in (pagina 18). vervolg op volgende pagina t Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. 23