Views
9 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Bulgare

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Bulgare

Индикатори

Индикатори изведени по време на запис/възпроизвеждане Запис на клипове Запис на неподвижни изображения Преглед на клипове Преглед на неподвижни изображения Режим на запис -- -- -- Бутон HOME Остатъчна батерия (прибл.) Статус на записа ([STBY] (режим на готовност)/[REC] (запис)) Брояч (час:минути:секунди) Бутон OPTION Dual Rec (DCR-R190E/SR200E/SR290E/ SR300E) Бутон VIEW IMAGES 5.1 канален съраунд запис (DCR-R190E/ SR200E/SR290E/SR300E) Качество ([FINE]/[STD]) Размер на изображението Появява се, докато запазвате неподвижно изображение Папка за запис Извежда се само когато носителя за данни за неподвижни изображения е “Memory Stick Duo” Бутон Отказ. Режим преглед на клипове Номер на настоящия клип/Общ брой на клиповете Бутон предишен/следващ клип Бутони за видео работа Име на файла с данни Брой изведени неподвижни изображeния/ общ брой на записаните неподвижни изображения Бутон за изреждане на изображения в определен ред Бутон предишен/следващ клип Име на файла с данни Бутон VISUAL INDEX

Индикатори, когато правите промени Следните индикатори се появяват, когато по време на запис/възпроизвеждане, за да укажат настройките на вашата видеокамера. Upper left Bottom Upper left (горе ляво) Индикатор Upper Right Индикатор Center Upper right Center Значение запис/възпроизвеждане с 5.1-канален звук*1 запис със самостоятелен таймер Светкавица MICREF LEVEL ниско ниво WIDE SELECT*2 WIDE SELECT*3 Значение Избеляване (FADER) LCD задно осветяване изключено Сензор против изпускане изключен Сензор против изпускане активиран Индикатор Значение Настройки за изреждане на кадри (Slide Show) NightShot plus*4 NightShot*1 Super NightShot plus*4 Super NightShot*1 Color Slow затвор Индикатор Bottom Индикатор PictBridge свързване Предупреждение Значение Значение Ефект на изображението Цифров ефект Ръчен фокус SCENE SELECTION (Избор на сцена) Задно осветяване Баланс на белия цвят Балансирано заснемане изключено EXPOSURE/SPOT METER TELE MACRO ZEBRA*1 *1 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E *2 DCR-SR32E/SR42E *3 DCR-SR52E/SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/ SR200E/SR290E/SR300E *4 DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E • Записът на датата и часа става автоматично на харддиска или на “Memory Stick Duo”. Те не се извеждат по време на запис. Въпреки това можете да проверите настройка като например [DATA CODE] по време на запис. Запис / Възпройзвеждане