Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Bulgare

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Bulgare

Съдържание

Съдържание Първо прочетете това ....................................................3 Забележки за използване на фотоапарата.........................4 Започване на работа Стъпка 1: Проверка на аксесоарите .................................5 Стъпка 2: Подготовка на батериите ...............................7 Стъпка 3: Включване на фотоапарата/настройка на часовника ....................................................................9 Промяна на езиковите настройки ...................................... 9 Стъпка 4: Проверка на настройките преди запис ............ 10 Запис/Преглед Запис ............................................................................. 11 Възпроизвеждане ............................................................ 13 Чати и функции използвани с този фотоапарат ............. 15 Индикатори изведени по време на запис/възпроизвеждане 18 Запазване на изображения .............................................. 20 Изтриване на изображения ............................................. 20 Извеждане на изображенията на телевизионен екран ...... 21 Работа с компютър ....................................................... 22 Извършване на различни функции - “ HOME” и “ OPTION” ... 24 Отстраняване на проблеми Отстраняване на проблеми ............................................ 27 Предупредителни индикатори ........................................ 28 Допълнителна информация Предпазни мерки ............................................................ 30 Спецификации ................................................................ 31

Стъпка 1: Проверка на приложените аксесоари Уверете се, че долуизброените аксесоари са включени в комплекта към вашата камера. Цифрата в скобите е индикация за броя на приложените устройства. Безжично дистанционно управление (1) (освен за модели DCR-SR32E/SR42E) Променливотоков адаптер (1) (стр. 7) Литиевата кръгла батерия е поставена. Кабел за зареждане (1) (стр. 7) Комплект батерии за презареждане NP-FН40 (1) (стр.7) (DCR-SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/ SR72E/SR82E) Комплект батерии за презареждане NP-FН60 (1) (стр.7) (DCR-SR190E/SR200E/SR290E/ SR300E) Подготовка за работа Стойка за видеокамера (1) (стр. 7) A/V свързващ кабел (1) (стр. 21) 21-пинов адаптер (1) Само за моделите с отпечатана на дъното им марка. CD-ROM “Handycam Application Software”(1) (стр. 22). - “Picture Motion Browser” (софтуер) - Handycam Handbook” (PDF) „Наръчник с инструкции за употреба” (този наръчник) (1) USB кабел (1) (стр. 23)