Views
8 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Realizarea de montaje

Realizarea de montaje ale imaginilor cu camera video Nu puteþi realiza montaje. • Nu existã imagini înregistrate. • Nu pot fi realizate montaje din cauza stãrii imaginilor. Nu pot fi adãugate filme la Lista de redare. • Hard diskul este complet ocupat, sau numãrul de scene adãugate depãºeºte 99. ªtergeþi scenele inutile (pag. 43) • Nu puteþi adãuga fotografii în lista de redare. Un film nu poate fi divizat. • Un film este prea scurt pentru a fi divizat. • Un film protejat cu un alt echipament nu poate fi divizat. Nu puteþi copia imaginile de pe hard disk pe “Memory Stick Duo”. • Nu puteþi copia un film de pe hard disk pe “Memory Stick Duo”, ca fotografie, în timpul redãrii cu camera video. Copierea / conectarea la alte echipamente Nu se aude sonorul. • Semnalul audio nu poate fi transmis la ieºire când conectaþi un echipament numai prin intermdiul mufei S VIDEO. Aveþi grijã sã cuplaþi ºi mufele roºie ºi albã ale cablului de conectare A/V (pag. 35). Raportul laturilor imaginilor redate nu este corect când conectaþi camera video la televizor. • Alegeþi varianta convenabilã pentru [TV TYPE], în funcþie de televizorul folosit (pag. 62). Nu puteþi copia corect folosind cablul de conectare A/V. • Cablul de conectare A/V nu este cuplat în mod corespunzãtor. Aveþi grijã sã fie bine conectat cablul la mufa adecvatã, spre exemplu la mufa de intrare a altui echipament pentru copierea unei imagini de la camerã la respectivul aparat (pag. 45). Conectarea la calculator Calculatorul nu recunoaºte camera video. • Instalaþi Picture Motion Browser (pag. 75). • Deconectaþi de la calculator toate dispozitivele USB în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video. • Deconectaþi cablul atât de la calculator ºi de la staþia Handycam, cât ºi de la camera video, reporniþi calculatorul, apoi cuplaþi din nou, corect, cablul. • Verificaþi dacã Media Check Tool ruleazã la calculator. Pentru detalii legate de Media Check Tool, consultaþi documentaþia Help a aplicaþiei Picture Motion Browser. Nu puteþi folosi aplicaþia software furnizatã, Picture Motion Browser, pe un calculator Macintosh. • Nu puteþi folosi Picture Motion Browser pe un calculator Macintosh. 100

Funcþia One Touch Disc Burn (inscripþionarea discului cu o singurã atingere) nu acþioneazã. • Instalaþi aplicaþia Picture Motion Browser (pag. 75). • Verificaþi dacã Media Check Tool ruleazã la calculator. Pentru detalii legate de Media Check Tool, consultaþi documentaþia Help a aplicaþiei Picture Motion Browser. Nu puteþi vizualiza la calculator, imaginile înregistrate cu camera dvs. • Aveþi grijã sã introduceþi conectorul în direcþia corectã, apoi conectaþi ferm cablul USB la mufa (USB) a camerei ºi a calculatorului. • Atingeþi (OTHERS) T [COMPUTER] T [ COMPUTER] din meniul HOME (pag. 81) • Decuplaþi celelalte dispozitive USB – în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video – de la calculator. Nu puteþi vizualiza fotografiile înregistrate pe un “Memory Stick Duo” la un calculator. • Introduceþi ferm unitatea “Memory Stick Duo” în direcþia corectã. • Atingeþi (OTHERS) T [COMPUTER] T [ COMPUTER] din meniul HOME al camerei video (pag. 83) • Când conectaþi camera la un calculator selectând [ COMPUTER],nu puteþi vizualiza fotografiile stocate pe “Memory Stick Duo”. Verificaþi dacã aþi conectat camera video la calculator cu [ COMPUTER]. • Calculatorul nu recunoaºte unitatea “Memory Stick Duo” în cursul funcþionãrii camerei, spre exemplu la redare sau la realizarea de montaje pe hard disk. Încheiaþi operaþia efectuatã de camerã înainte de a o conecta din nou la calculator. Simbolul de “Memory Stick” ([Removable Disk]) nu apare la calculator. • Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” în camera video. • Decuplaþi celelalte dispozitive USB – în afarã de tastaturã, mouse ºi camera video de la calculator. • Atingeþi (OTHERS) T [COMPUTER] T [ COMPUTER] din meniul HOME al camerei (pag. 83) • Calculatorul nu recunoaºte unitatea “Memory Stick Duo” în cursul funcþionãrii camerei, spre exemplu la redare sau la realizarea de montaje. Încheiaþi operaþia efectuatã de camerã înainte de a o conecta din nou la calculator. Aplicaþia software Picture Motion Browser nu funcþioneazã corect. • Închideþi aplicaþia software Picture Motion Browser, apoi reporniþi calculatorul Windows. Imaginile sau sunetul camerei nu sunt corect redate de calculator. • Când conectaþi camera la un calculator care nu este compatibil cu Hi-Speed USB (USB 2.0), este posibil ca acesta sã nu poatã reda corect filmul, fotografiile sau sunetul. Aceasta nu afecteazã însã filmul, fotografiile sau sunetul copiate pe calculator. • În funcþie de calculatorul pe care îl folosiþi, filmele redate ºi sunetul se pot întrerupe temporar, fãrã a fi afectate însã filmele ºi sunetul copiate pe calculator. 101