Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Management file damaged.

Management file damaged. Create new file ? (Fiºierul de gestionare deteriorat. Creaþi un nou fiºier ?) • Fiºierul de gestionare al imaginilor este deteriorat. Când atingeþi [YES] (da) este creat un nou fiºier de gestiune a imaginilor. La crearea unui nou fiºier de gestiune, vechile imagini înregistrate nu mai pot fi redate (Fiºierele de imagine nu sunt deteriorate.). În acest caz, copiaþi fiºierele de imagine pe calculator folosind aplicaþia software furnizatã. Consultaþi pagina 81 pentru detalii. Buffer overflow (Bufer depãºit) • Senzorul de cãdere detecteazã o cãdere a camerei video ºi este posibil ca imaginea sã nu se fi înregistrat. Alegeþi pentru [DROP SENSOR] varianta [OFF] (inactiv) ºi ar putea fi posibil sã reînregistraþi imaginea (pag. 64). Recovering data. (Recuperarea datelor.) • Camera dvs. încearcã sã recupereze în mod automat date de imagine în cazul în care stocarea acestora nu s-a desfãºurat în mod corespunzãtor. Cannot recover data. (Nu pot fi recuperate datele) • Scrierea datelor pe hard disk a eºuat. A fost încercatã recuperarea lor, însã fãrã succes. x “Memory Stick Duo” Reinsert the Memory Stick. (Reintroduceþi cardul Memory Stick.) • Reintroduceþi de câteva ori cardul “Memory Stick Duo” în camera video. Dacã ºi dupã aceasta indicatorul clipeºte, este posibil ca unitatea “Memory Stick Duo” sã fie deterioratã. Încercaþi sã folosiþi o altã memorie. This Memory Stick is not formatted correctly. (Aceastã unitate de memorie nu este corect formatatã). • Verificaþi formatul, apoi formataþi memoria “Memory Stick Duo” cu camera video dacã este necesar (pag. 50). Memory Stick folders are full. (Directoarele din Memory Stick sunt complet ocupate.) • Nu puteþi crea un numãr de directoare mai mare de 999MSDCF. Nu puteþi crea sau ºterge cu camera video directoarele create. • Va trebui sã formataþi cardul “Memory Stick Duo” (pag. 50) sau sã îl ºtergeþi cu ajutorul calculatorului. Cannot save still picture. (Nu poate stoca fotografia). • Dacã folosiþi funcþia Dual Rec, nu scoateþi suportul media de înregistrare a fotografiilor din camera video pânã ce nu se încheie înregistrarea ºi fotografia este stocatã (pag. 26). 106

x Imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge Not conected to PictBridge compatible printer. (Nu este conectatã la o imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge.) • Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi decuplaþi cablul USB (furnizat) ºi reconectaþi-l. Cannot print. Check the printer. (Nu puteþi imprima. Verificaþi imprimanta.) • Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi decuplaþi cablul USB (furnizat) ºi reconectaþi-l. x Altele No further selection is possible (Selecþia în continuare nu mai este posibilã.) • Puteþi selecta numai 100 de imagini simultan pentru : – ºtergerea imaginilor, – imprimarea fotografiilor. Data protect. (Date protejate.) • Aþi înrecat sã ºtergeþi date protejate cu un alt echipament. Vã rugãm eliminaþi protecþia datelor folosind echipamentul utilizat pentru protejarea lor. Cannot divide. (Nu se poate diviza.) • Un film care este extrem de scurt nu poate fi divizat. 107