Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Utilizarea Meniului HOME

Utilizarea Meniului HOME 1 În timp ce apãsaþi butonul verde în centru, rotiþi comutatorul POWER în direcþia indicatã de sãgeatã pentru a porni alimentarea. 4 Atingeþi elementul dorit. De exemplu : [EDIT] 5 Continuaþi operaþia urmând instrucþiunile afiºate pe ecran. 2 Apãsaþi (HOME) A (sau B). HOME B Pentru ca interfaþa HOME MENU sã nu mai fie afiºatã Atingeþi . B Când doriþi sã aflaþi detalii legate de funcþia fiecãrui element din meniul HOME – apelaþi la documentaþia HELP 1 Apãsaþi (HOME). Este afiºat meniul HOME. HOME A 3 Atingeþi simbolul categoriei pe care vreþi sã o folosiþi. Exemplu : Categoria (OTHERS). 2 Atingeþi (HELP). Partea de jos a butonului devine portocalie. (HELP) 10

3 Atingeþi elementul relativ la care vreþi sã obþineþi informaþii suplimentare. Când atingeþi un element, pe ecran este afiºatã explicaþia care corespunde acestuia. Pentru a aplica opþiunea, atingeþi [Yes], în caz contrar, atingeþi [No]. Pentru a dezactiva documentaþia HELP Atingeþi din nou (HELP) la pasul 2. Utilizarea Meniului OPTION La o simplã atingere a ecranului în cursul înregistrãrii sau redãrii, sunt afiºate funcþiile disponibile la momentul respectiv. Veþi gãsi uºor de realizat diferite reglaje. Consultaþi pag. 65 pentru detalii suplimentare. (OPTION) 11