Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Telecomandã Pentru

Telecomandã Pentru modelele DCR-SR52E/SR62E/ SR72E/SR82E/R190E/SR200E/SR290E/ SR300E : un element cu b/B/v/V, apoi apãsaþi ENTER pentru acces. b Note • Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi foiþa izolatoare. Foiþa izolatoare 122 1 Butonul DATA CODE (pag. 60) Sunt afiºate data ºi ora sau datele de reglaj ale camerei pentru imaginile înregistrate, dacã este apãsat acest buton în cursul redãrii. 2 Butonul PHOTO (pag. 20, 24) Imaginea afiºatã pe ecran la momentul apãsãrii acestui buton va fi înregistratã ca fotografie. 3 Butoane SCAN / SLOW (pag. 21, 32) 4 Butoane . > (Precedent / Urmãtor) (pag. 22, 32) 5 Buton PLAY (Redare) (pag. 21, 32) 6 Buton STOP (pag. 21, 32) 7 Buton DISPLAY (pag. 14) 8 Emiþãtor 9 Butonul START/STOP (pag. 20, 24) 0 Butoane de zoom (pag. 25, 33) qa Butoane PAUSE (pauzã) (pag. 21, 32) qs Buton VISUAL INDEX (pag. 21, 31) Este afiºatã o interfaþa VISUAL INDEX dacã apãsaþi acest buton în timpul redãrii. qd Butoanele b/B/v/V ENTER Când apãsaþi oricare buton din interfaþa VISUAL INDEX sau din Lista de redare, pe ecranul LCD apare chenarul portocaliu. Selectaþi butonul dorit sau • Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care îi este destinat pentru a acþiona camera video (pag. 120). • Dacã nu sunt transmise comenzi de la telecomandã pentru o anumitã perioadã de timp, chenarul portocaliu dispare. Dacã apãsaþi din nou oricare dintre butoanele b/B/v/V sau ENTER, chenarul apare în poziþia unde a fost anterior afiºat. • Nu puteþi selecta unele butoane de pe ecranul LCD folosind b/B/v/V. Pentru a schimba bateria telecomenzii 1 Apãsând clapeta, introduceþi unghia în adâncitura sistemului de prindere ºi trageþi-l în afarã. 2 Introduceþi în sistemul de prindere o nouã baterie, de acelaºi tip, cu partea pozitivã (+) îndreptatã în sus. 3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei în telecomandã împingând pânã ce se aude un clic. Clapetã ATENÞIE Existã pericolul ca bateria sã explodeze dacã nu este manevratã corect. Nu o reîncãrcaþi, nu o demontaþi ºi nu o aruncaþi în foc. • Când bateria cu litiu se consumã, este posibil ca distanþa de acþionare dintre telecomandã ºi aparat sã scadã sau este posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze corespunzãtor. În acest caz, înlocuiþi bateria cu o alta cu litiu, tip Sony CR2025. Folosirea altui tip de baterie poate prezenta risc de incendii sau de explozii.

Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii/ redãrii La înregistrarea filmelor La fotografiere 1 Modul de înregistrare (HQ / SP / LP) (pag. 54) 2 Butonul HOME (pag. 10, 52) 3 Indicatorul energiei rãmase a acumulatorului (aprox.) (pag. 14) 4 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de aºteptare) sau [REC] (înregistrare)) 5 Contor (orã / minute / secunde) 6 Buton OPTION (pag. 65) 7 Dual Rec (înregistrare dualã) - La modelele DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E - (pag. 26) 8 Buton VIEW IMAGES (pag. 21, 31) 9 Înregistrare sunetului pe 5,1 canale, cu efect de învãluire - La modelele DCR- SR190E/SR200E/SR290E/SR300E - (pag. 25) 0 Calitate ([FINE] / [STD]) (pag. 58) qa Dimensiune imagini (pag. 56) qs Este afiºat în cursul stocãrii unei fotografii qd Director de înregistrare. Este afiºatã numai când suportul de înregistrare pentru fotografii este “Memory Stick Duo” z Observaþii • Când folosiþi funcþia Dual Rec, interfaþa pentru film ºi cea pentru fotografii sunt afiºate simultan. Poziþionarea pe ecran diferã uºor de cea prezentatã la funcþionarea obiºnuitã (La modelele DCR-SR190E/SR200E/SR290E/ SR300E). • Deoarece numãrul de fotografii înregistrate pe “Memory Stick Duo” creºte, sunt create în mod automat noi directoare pentru a le stoca. 123