Views
9 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

La vizualizarea filmelor

La vizualizarea filmelor La vizualizarea fotografiilor 1 Modul de înregistrare (HQ / SP / LP) (pag. 54) 3 Indicatorul energiei rãmase a acumulatorului (aprox.) (pag. 14) 5 Contor (orã / minute / secunde) 6 Buton OPTION (pag. 65) qf Butonul Return (de revenire) qg Modul de redare qh Numãrul filmului curent / Numãrul total de filme qj Buton precedent / urmãtor (pag. 32) qk Butoane de acþionare video (pag. 21, 32) ql Denumirea fiºierului de date. qa Dimensiune imagini (pag. 57) w; Numãrul fotografiei curente / Numãrul total de fotografii înregistrate wa Buton pentru succesiunea de imagini (pag. 34) ws Buton Precedentã / Urmãtoare (pag. 22, 32) wd Denumirea fiºierului de date. wf Buton VISUAL INDEX (pag. 21, 31) continuã... 124

Indicatoare afiºate la realizarea de modificãri În timpul înregistrãrii/ redãrii sunt afiºate urmãtoarele indicatoare pentru a simboliza reglajele efectuate la camera video. Stânga sus Dreapta sus Centru Indicatori Semnificaþie Super NightShot plus* 4 / Super NightShot* 1 (70) Color Slow Shutter (70) Conectare PictBridge (46) E Avertisment (104) Jos Stânga sus Indicatori – 16:9 4:3 Dreapta sus Indicatori Semnificaþie Semnificaþie Centru Înregistrarea/redarea a sunetului pe 5,1 canale cu efect de învãluire* 1 (25) Înregistrare cu cronometrul propriu (71) + Folosirea bliþului (26, 59, 72) MICREF LEVEL scãzut (71) WIDE SELECT* 2 (54) WIDE SELECT* 3 (28) Gradare (71) Iluminarea din spate a ecranului LCD este opritã (19) Senzor de cãdere oprit (64) Senzor de cãdere pornit (64) Jos Indicatori Semnificaþie Efecte de imagine (71) Efecte digitale (71) 9 Reglarea manualã a focalizãrii (67) SCENE SELECTION (Selecþia scenei) (68) . Iluminare din spate (28) Echilibrul de alb (69) Opþiunea SteadyShot opritã (55) EXPOSURE (68) / SPOT METER (68) Înregistrare prim planuri (67) Zebra (haºurã)* 1 (56) * 1 La modelele DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E * 2 La modelele DCR-SR32E/SR42E * 3 La modelele DCR-SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/SR290E/ SR300E * 4 La modelele DCR-SR32E /SR42E/SR52E/ SR62E/SR72E/SR82E Centru Indicatori Semnificaþie Stabilirea succesiunii de imagini (34) NightShot plus * 4 / NightShot* 1 (27) 125