Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Înregistrare / Redare

Înregistrare / Redare Înregistrarea / redarea cu uºurinþã (Easy Handycam – mod de funcþionare simplificat) Cu ajutorul funcþiei Easy Handycam, majoritatea reglajelor camerei se realizeazã automat fiind alese variantele optime, ceea ce vã scuteºte de efectuarea reglajelor amãnunþite. Dimensiunea caracterelor afiºate pe ecran creºte pentru a fi mai uºor vizibile. Deschideþi capacul obiectivului (la modelele DCR-SR32E/SR42E/SR52E/ SR62E/SR72E/SR82E) (pag. 19) Când comutatorul POWER este în poziþia OFF (CHG), deplasaþi-l în timp ce þineþi apãsat butonul verde. Înregistrarea filmelor Înregistrarea fotografiilor 1 Rotiþi comutatorul POWER G pânã ce indicatorul (film) se aprinde. 2 Apãsaþi EASY A. Indicatorul pe ecranul LCD. apare Fotografiile sunt înregistrate pe hard disk în condiþiile de configurare implicite. Puteþi alege ca suport de înregistrare a fotografiilor, ºi un card “Memory Stick Duo”. 1 Rotiþi comutatorul POWER G pânã ce indicatorul (foto) se aprinde. 3 Apãsaþi butonul START/STOP H (sau E ) pentru a începe înregistrarea.* 2 Apãsaþi EASY B. Indicatorul pe ecranul LCD. apare [STBY] T [REC] 3 Apãsaþi uºor butonul PHOTO F pentru a regla focalizarea A (se aude un semnal sonor), apoi apãsaþi-l complet B (se aude sunetul emis de obturator).** Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi din nou START / STOP. 20 Clipeºte T Aprins * Pentru [REC MODE] este aleasã varianta[SP] (pag. 54). ** Pentru reglajul [ QUALITY] este aleasã varianta [FINE] (pag. 58).

Vizualizarea filmelor / fotografiilor înregistrate 1 Deplasaþi comutatorul POWER G pentru a porni camera video. 2 Apãsaþi butonul (VIEW IMAGES) I (sau D). Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate dura mai mult timp pânã la afiºarea reprezentãrilor de dimensiuni reduse ale imaginilor). Se revine la interfaþa de înregistrare Precedentele 6 imagini Urmãtoarele 6 imagini Se revine la interfaþa de înregistrare Apare împreunã cu imaginile din fiecare casetã care a fost redate / înregistrate recent (pe fotografii apare B) 1 : Sunt afiºate filme. 2 : Sunt afiºate fotografii de pe hard disk. 3 : Sunt afiºate fotografii de pe “Memory Stick Duo”. Cautã imaginile dupã datã (pag. 33) 3 Începeþi redarea. Filme : Atingeþi , apoi atingeþi filmul care vreþi sã fie redat. Revenire (se revine la interfaþa VISUAL INDEX) La fiecare apãsare, comutã între redare ºi pauzã Începutul filmului / filmul precedent Stop (se trece la interfaþa VISUAL INDEX) Filmul urmãtor Data / ora înregistrãrii* Înapoi / Înainte * Pentru reglajul [DATA CODE] este stabilitã varianta [DATE / TIME] (pag. 60). 21