Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

z Observaþii •

z Observaþii • Ecranul revine la interfaþa VISUAL INDEX dupã ce filmele din listã sunt redate începând cu cel selectat de dvs. ºi încheind cu ultimul din listã. • Puteþi reduce viteza de redare atingând / în cursul pauzei. • Puteþi ajusta volumul sonor selectând (HOME) T (SETTINGS) T [SOUND SETTINGS] T [VOLUME], apoi folosind butoanele / . Fotografii : Atingeþi sau apoi atingeþi fotografia care vreþi sã fie vizualizatã. Revenire (se revine la interfaþa VISUAL INDEX) Succesiune de imagini (pag. 34) Trece la interfaþa VISUAL INDEX Data / ora înregistrãrii* Precedenta / Urmãtoarea * Pentru [DATA CODE] este aleasã varianta [DATE / TIME] (pag. 60). Pentru a renunþa la funcþionarea Easy Handycam Apãsaþi din nou EASY A. Simbolul dispare de pe ecran. Elementele de meniu în cursul funcþionãrii Easy Handycam Apãsaþi (HOME) C (sau B) pentru a fi afiºate elementele de meniu disponibile pentru modificarea reglajelor (pag. 9, 53). b Note • Majoritatea elementelor de meniu revin automat la variantele implicite. Variantele de reglaj ale unor elemente de meniu sunt fixate. Pentru mai multe detalii, consultaþi pagina 95. • Nu se va afiºa (OPTION). • Renunþaþi la modul simplificat de funcþionare dacã doriþi sã adãugaþi efecte imaginilor sau sã le modificaþi reglajele. Butoane care nu sunt disponibile în modul Easy Handycam Nu puteþi utiliza anumite butoane / funcþii în modul simplificat de funcþionare, facilitãþile corespunzãtoare acestora fiind reglate în mod automat (pag. 95). Dacã încercaþi sã efectuaþi operaþii care nu sunt disponibile în modul Easy Handycam, este posibil sã fie afiºat mesajul [Invalid during Easy Handycam operation.] (Nu este disponibil în modul simplificat de funcþionare.). 22

Înregistrare (HOME) D (HOME) E PHOTO F Capacul obiectivului Deschideþi capacul înainte de a înregistra (la modelele DCR-SR32E/SR42E/SR52E/ SR62E/SR72E/SR82E) (pag. 19) START / STOP C Indicator luminos Indicator luminos Comutator POWER A (film) (foto) Indicator luminos ACCESS (hard disk) START / STOP B b Note • Dacã indicatorul luminos de acces este aprins sau clipeºte dupã ce înregistrarea s-a încheiat, înseamnã cã datele sunt încã în curs de inscripþionare pe hard disk sau pe “Memory Stick Duo”. Nu supuneþi camera la ºocuri sau vibraþii ºi nici nu decuplaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea. • Durata maximã de înregistrare continuã este de circa 13 ore. • Dacã un film depãºeºte 2 GB, este creat automat urmãtorul fiºier de film. z Observaþie • Puteþi verifica spaþiul liber de pe hard disk atingând : (HOME) T (MANAGE HDD/ MEMORY) T [ INFO] (pag. 50). 23