Views
9 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

3 Începe redarea.

3 Începe redarea. Redarea filmelor Atingeþi clapeta , apoi filmul care vreþi sã fie redat. Comutã între Redare ºi Pauzã la fiecare atingere Revenire (la interfaþa VISUAL INDEX) Începutul filmului / filmul precedent Stop (trece la interfaþa VISUAL INDEX) Deplasare înainte / înapoi Filmul urmãtor (OPTION) Redarea fotografiilor Atingeþi clapeta sau , apoi fotografia care vreþi sã fie redatã. Revenire (la interfaþa VISUAL INDEX) Se trece la interfaþa VISUAL INDEX Deplasare înainte / înapoi Buton pentru succesiunea de imagini (pag. 34) (OPTION) 32 Pentru a schimba modul de redare folosind butonul D (sau E). În meniul HOME, atingeþi (VIEW IMAGES) T [VISUAL INDEX]. (HOME) Pentru a ajusta volumul sonor a filmelor Apãsaþi (OPTION) T clapeta T [VOLUME], apoi reglaþi volumul cu butoanele / . z Observaþii • Când redarea începutã cu un anumit film selectat ajunge la sfârºitul ultimului film înregistrat, se revine la interfaþa VISUAL INDEX. • Pentru a reda filmele cu încetinitorul atingeþi / în cursul pauzei. • O atingere a butoanelor / mãreºte de circa 5 ori viteza de rulare înainte / înapoi, 2 atingeri ale acestor butoane conduc la creºterea vitezei de circa 10 ori, dacã atingeþi butoanele de trei ori viteza creºte de circa 30 de ori, iar prin 4 atingeri, viteza este mãritã de aproximativ 60 de ori.

Utilizarea funcþiei de mãrire la redare (PB zoom) Puteþi mãri fotografiile de 1,1 pânã la 5 ori faþã de dimensiunea originalã. Mãrirea poate fi reglatã cu ajutorul cursorului de zoom sau cu butoanele de zoom de pe marginea ecranului LCD. Cãutarea imaginilor dorite dupã datã (Data Index) Puteþi cãuta eficient imaginile dorite dupã datã. 1 Redaþi fotografia care vreþi sã fie mãritã. 2 Mãriþi fotografia cu T (Telefoto). Pe ecranul LCD apare un cadru. 3 Atingeþi ecranul în zona care vreþi sã fie afiºatã în centrul ecranului. 4 Reglaþi mãrirea cu W (Wide angle - unghi panoramic) / T (Telefoto-prim plan). Pentru a renunþa, atingeþi . 1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni camera, ºi apãsaþi butonul (VIEW IMAGES). Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. 2 Pentru cãutarea filmelor, atingeþi clapeta (film). Pentru a cãuta fotografii, atingeþi clapeta sau . 3 Atingeþi [DATE]. Datele la care au fost înregistrate imaginile sunt afiºate pe ecran. Reveniþi la interfaþa VISUAL INDEX. Buton data precedentã/ urmãtoare 4 Atingeþi butonul datã Precedentã/ Urmãtoare pentru a selecta data imaginii dorite. 5 Atingeþi cât timp data selectatã care corespunde imaginii dorite este activatã. Imaginile înregistrate la data selectatã sunt afiºate în interfaþa VISUAL INDEX. continuã... 33