Views
9 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

4 Atingeþi [OK] T [YES]

4 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. z Observaþie • Imaginile originale nu sunt modificate chiar dacã ºtergeþi imaginile din Lista de redare. Modificarea ordinii în Lista de redare 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [PLAYLIST EDIT]. 2 Atingeþi [ MOVE]. 3 Selectaþi imaginea care doriþi sã fie deplasatã. Imaginea selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a confirma imaginea. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 4 Atingeþi [OK] . 5 Selectaþi destinaþia folosind [t] / [T]. Bara de destinaþie 6 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK] . z Observaþie • Dacã selectaþi mai multe imagini, acestea sunt deplasate conform ordinii din Lista de redare. 44

Copierea imaginilor cu aparate video sau cu recordere DVD / HDD Puteþi copia imagini redate de camera video cu alte echipamente de înregistrare, cum ar fi aparate video sau recordere DVD/HDD. Conectaþi echipamentul respectiv într-unul dintre urmãtoarele moduri. Conectaþi camera dvs. de luat vederi la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat (pag. 13). Consultaþi ºi manualele de instrucþiuni ce însoþesc echipamentele ce urmeazã a fi conectate. b Notã • Deoarece copierea se efectueazã prin transfer de date analogice, calitatea imaginii se poate deteriora. Echipament fãrã mufã S VIDEO Echipament cu o mufã S VIDEO (galben) Mufã A/V OUT (alb) (roºu) (alb) (galben) (roºu) l : Flux de semnal / video Aparate video sau recordere DVD / HDD 1 Cablul de conectare A/V (furnizat) Atât Staþia Handycam, cât ºi camera video sunt echipate cu mufe A/V (pag. 120, 121). Cuplaþi cablul de conectare A/V la una dintre aceste mufe, conform reglajului efectuat. 2 Cablul de conectare A/V cu S VIDEO (opþional) Când conectaþi camera la un alt dispozitiv prin mufa S VIDEO, utilizând un cablu de conectare A/V împreunã cu unul S VIDEO (opþional), imaginile reproduse vor fi de calitate superioarã comparativ cu cazul în care este folosit numai un cablu A/V. Conectaþi mufele albã ºi roºie (audio, stânga/dreapta) ºi mufa S VIDEO (canalul S VIDEO) ale cablului de conectare A/V cu un cablu S VIDEO (opþional). În acest caz, conectarea mufei galbene nu este necesarã. Numai conexiunea S VIDEO nu va transmite semnal sonor la ieºire. b Note • Pentru ca indicatorii de ecran (spre exemplu contorul etc.) sã nu mai fie afiºaþi pe ecranul echipamentului conectat, alegeþi în meniul HOME pentru (SETTINGS) T [OUTPUT SETTINGS] T[DISP OUTPUT] T [LCD PANEL] (reglaj implicit), pag. 63. • Pentru a fi înregistrate data/ora ºi informaþiile legate de reglarea camerei, afiºaþi-le pe ecran (pag. 60). • Când conectaþi camera dvs. video la un echipament mono, cuplaþi conectorul galben al cablului A/V la mufa video de intrare, iar pe cel roºu (canalul drept) sau pe cel alb (canalul stâng) la mufa audio de intrare a aparatului. 45