Views
8 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

LCD BL LEVEL (iluminarea

LCD BL LEVEL (iluminarea ecranului LCD) Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului LCD. B NORMAL Iluminare standard. BRIGHT Iluminarea ecranului LCD este mai puternicã. b Note • Când conectaþi camera dvs. video la o sursã externã de alimentare cu energie, este selectatã automat varianta [BRIGHT] a acestui reglaj. • Când selectaþi varianta [BRIGHT], autonomia acumulatorului se diminueazã puþin la înregistrare. • Dacã deschideþi panoul LCD la 180 de grade, cu ecranul spre exterior ºi apropiaþi panoul LCD de corpul camerei, reglajul devine automat [NORMAL]. z Observaþie • Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel imaginile înregistrate. LCD COLOR Puteþi regla culoarea ecranului LCD atingând butoanele / . Intensitate scãzutã Intensitate ridicatã z Observaþie • Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel imaginile înregistrate. Reglaje legate de ieºirea semnalului (Elemente de reglaj pentru conectarea altor echipamente) Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pag. 52 (OPTION MENU) T pag. 65 Reglajele implicite sunt marcate cu B. TV TYPE (tip de televizor) La redarea imaginilor, semnalul trebuie convertit în funcþie de televizorul conectat. Imaginile înregistrate sunt redate în urmãtoarele douã moduri. B 16:9 (Varianta implicitã pentru DCR-SR52E/ SR62E/SR72E/SR82E/SR190E/ SR200E/SR290E/SR300E) Selectaþi aceasta pentru a vizualiza imaginile la un televizor panoramic 16:9. Imagini în format Imagini în format panoramic (16:9) (4:3) 4:3 (Varianta implicitã pentru DCR-SR32E/ SR42E) Selectaþi aceasta pentru a vizualiza imaginile la un televizor standard 4:3. Imagini în format Imagini în format panoramic (16:9) (4:3) 62

Ceas / Limbã (Elemente de reglaj pentru stabilirea orei ºi a limbii folosite) DISP OUTPUT (modalitate de afiºare) B LCD PANEL Informaþii cum ar fi codul temporal sunt afiºate pe ecranul LCD. V-OUT/PANEL Informaþii cum ar fi codul temporal sunt afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul LCD. Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pag. 52 (OPTION MENU) T pag. 65 CLOCK SET (potrivirea ceasului) Consultaþi pagina 17. AREA SET (diferenþa de fus orar) Puteþi stabili diferenþa de fus orar fãrã a opri ceasul. Alegeþi fusul orar corespunzãtor folosind v/V când folosiþi aparatul în strãinãtate. Consultaþi diferenþele de fus orar prezentate la pag. 109. SUMMERTIME (ora de varã) Puteþi modifica acest reglaj fãrã a opri ceasul. Alegeþi varianta [ON] pentru ca indicaþia orei sã avanseze cu 1 orã. LANGUAGE SET (limba folositã) Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru afiºarea informaþiilor pe ecran. z Observaþie • În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã printre opþiuni, camera video vã pune la dispoziþie varianta [ENG[SIMP]] (englezã simplificatã). 63