Views
9 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

2 Vizaþi un obiect alb

2 Vizaþi un obiect alb cum ar fi o bucatã de hârtie care sã umple ecranul, în aceleaºi condiþii de iluminare în care ulterior veþi înregistra subiectul. 3 Atingeþi simbolul [ ]. Simbolul va clipi des. Dupã reglarea ºi memorarea echilibrului de alb, indicatorul înceteazã a mai clipi. b Note • Alegeþi pentru [WHITE BAL.] varianta [AUTO] sau reglaþi culoarea folosind [ONE PUSH] la lumina unor lãmpi cu fluorescenþã cu luminã albã sau albã rece. • Dacã simbolul clipeºte des în cursul reglajului [ONE PUSH], continuaþi sã vizaþi un obiect alb pânã ce simbolul va înceta sã clipeascã. • Simbolul clipeºte rar dacã reglajul [ONE PUSH] nu a putut fi corect stabilit. • Dacã este aleasã varianta [ONE PUSH], iar simbolul continuã sã clipeascã ºi dupã atingerea butonului , alegeþi pentru opþiunea [WHITE BAL.] varianta [AUTO]. • Dacã reglaþi opþiunea [WHITE BAL.], pentru [SCENE SELECTION] este aleasã în mod automat varianta [AUTO]. z Observaþii • Dacã schimbaþi acumulatorul sau dacã deplasaþi camera de afarã înãuntru (ori invers) având selectatã varianta [AUTO], vizaþi cu camera timp de 10 secunde un obiect alb din apropiere pentru ca echilibrul de culoare sã fie mai bine reglat. • Reluaþi operaþia [ONE PUSH] (o singurã apãsare) dacã modificaþi reglajul [SCENE SELECTION] sau dacã deplasaþi camera video în exterior, în cursul reglajului echilibrului de alb folosind [ONE PUSH]. COLOR SLOW SHTR (Color Slow Shutter) Când alegeþi pentru opþiunea [COLOR SLOW SHTR] varianta [ON], puteþi înregistra imagini color mai luminoase, chiar ºi în spaþii întunecate. Pe ecran apare simbolul . 70 Pentru a renunþa la funcþia [COLOR SLOW SHTR] apãsaþi [OFF]. b Note • Când focalizarea automatã este greu de realizat, focalizaþi manual -[FOCUS] (p. 67) • Viteza obturatorului camerei dvs. de luat vederi se modificã în funcþie de luminozitate, ceea ce poate conduce la reducerea dinamicii imaginii. • Când indicatorul luminos (foto) este aprins, acest element este disponibil numai pentru modelele DCR-SR190E / SR200E / SR290E / SR300E. S. NIGHTSHOT PLS (Super NightShot plus) –DCR- SR32E/SR42E/SR52E/SR62E/ SR72E/SR82E Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei înregistrãri efectuate folosind funcþia NightShot plus dacã este aleasã varianta [ON] pentru [S. NIGHTSHOT PLS] în timp ce comutatorul NIGHTSHOT PLUS (pag. 27) este pus de asemenea în poziþia ON. Pe ecran apare simbolul S . Pentru a reveni la reglajul obiºnuit, alegeþi pentru [S. NIGHTSHOT PLS] varianta [OFF]. b Note • Nu folosiþi funcþia [S. NIGHTSHOT PLS] în spaþii luminoase deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. • Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte emiþãtorul de radiaþii infraroºii. • Demontaþi lentilele de conversie (opþionale) • Când focalizarea automatã este greu de realizat, focalizaþi manual - [FOCUS] (pag. 67). • Viteza obturatorului camerei dvs. de luat vederi se modificã în funcþie de luminozitate. Dinamica imaginii poate fi diminuatã în acest caz.

SUPER NIGHTSHOT (Super NightShot) –DCR- SR190E/SR200E/SR290E/ SR300E Imaginea va fi înregistratã la o sensibilitate de cel mult 16 ori mai mare faþã de cea a unei înregistrãri efectuate folosind funcþia NightShot dacã este aleasã varianta [ON] pentru [SUPER NIGHTSHOT] în timp ce comutatorul NIGHTSHOT (pag. 27) este pus de asemenea în poziþia ON. Pe ecran apare simbolul S . Pentru a reveni la reglajul obiºnuit, alegeþi pentru [SUPER NIGHTSHOT] varianta [OFF]. b Note • Nu folosiþi funcþia [SUPER NIGHTSHOT] în spaþii luminoase deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. • Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte emiþãtorul de radiaþii infraroºii. • Demontaþi lentilele de conversie (opþionale) • Când focalizarea automatã este greu de realizat, focalizaþi manual - [FOCUS] (p. 67). • Viteza obturatorului camerei dvs. de luat vederi se modificã în funcþie de luminozitate. Dinamica imaginii poate fi diminuatã în acest caz. FADER (gradare) Puteþi înregistra tranziþia dintre scene cu urmãtoarele efecte adãugate intervalului respectiv : 1 Selectaþi simbolul efectului dorit în [STBY] (la intrarea gradatã în scenã) sau [REC] (la pãrãsirea treptatã a scenei), apoi atingeþi . 2 Apãsaþi butonul START/STOP. Indicatorul de gradare înceteazã sã mai clipeascã ºi dispare când gradarea se încheie. Pentru a renunþa la aceastã operaþie înainte de a începe, atingeþi [OFF] la pasul 1. La apãsarea butonului START/STOP, reglajul este anulat. STBY REC Pãrãsirea treptatã Intrare gradatã a scenei în scenã [WHITE FADER] (gradare dinspre alb) [BLACK FADER] (gradare dinspre negru) D. EFFECT (efecte digitale) Dacã este selectat [OLD MOVIE], pe ecran apare simbolul ºi puteþi înregistra impregnând filmelor dumneavoastrã o atmosferã de film vechi. Pentru a renunþa la opþiunea [D. EFFECT], atingeþi [OFF]. PICT. EFFECT (efecte de imagine) Puteþi adãuga efecte speciale unei imagini în timpul înregistrãrii sau al redãrii. Este afiºat simbolul . B OFF Nu este folositã opþiunea [PICT. EFFECT]. SEPIA Imaginea este sepia. B&W (alb-negru) Imaginile sunt monocrome (alb-negru). PASTEL Imaginile seamãnã cu un pastel. continuã... 71