Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

1 Verificaþi sã nu fie

1 Verificaþi sã nu fie conectatã staþia Handycam la calculator. 2 Porniþi calculatorul. 7 Conectaþi mufa (USB) a Staþiei Handycam la un calculator prin intermediul cablului USB furnizat. 3 Introduceþi DVD-ul inscriptibil pe care vreþi sã fie stocate datele în drive-ul calculatorului. z Observaþii • Se recomandã sã folosiþi un DVD inscriptibil nou. • Dacã se lanseazã automat o aplicaþie software la calculator, opriþi-o. 4 Conectaþi staþia Handycam la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat. 5 Aºezaþi camera în staþia Handycam, apoi puneþi comutatorul POWER în poziþia pornit. z Observaþie • Puteþi efectua aceastã operaþie indiferent care dintre indicatoarele luminoase (film) / (foto) este aprins. Pe ecranul calculatorului apare fereastra de recunoaºtere a DVD-ului. Când este recunoscut tipul de DVD, începe crearea DVD. b Notã • Când conectaþi camera la calculator, aveþi grijã sã introduceþi conectorul în poziþia corectã. Nu forþaþi introducerea conectorului deoarece se poate deteriora cablul, Staþia Handycam sau calculatorul. 6 Apãsaþi butonul DISC BURN al staþiei Handycam. z Observaþie • Camera dumneavoastrã este compatibilã cu USB de mare vitezã (USB 2.0). Puteþi transfera datele mai rapid folosind un calculator compatibil cu USB de mare vitezã (USB 2.0). La conectarea unei interfeþe USB care nu este compatibilã cu USB de mare vitezã (USB 2.0), rata de transfer a datelor va fi cea a USB 1.1 (USB Full-Speed). 78

Pentru a decupla cablul USB 1 Atingeþi [END] pe ecranul LCD al camerei video. 2 Faceþi clic pe simbolul [Unplug or eject hardware] din bara de programe. A Starea curentã a tuturor creaþiilor DVD B Starea curentã pentru fiecare DVD C Numãrul de DVD-uri necesare D Numãrul de DVD create Când crearea DVD se încheie, suportul pentru discuri se deschide automat. b Note • În cursul creãrii DVD, nu supuneþi camera la vibraþii. Este posibil sã fie întreruptã crearea DVD-ului. • Aveþi grijã sã nu fie conectate alte dispozitive USB la calculator. z Observaþii • Dacã introduceþi un disc DVD-RW / DVD+RW în drive-ul DVD la pasul 3, este afiºat un mesaj care vã întreabã dacã vreþi sã ºtergeþi datele stocate pe DVD. • Dacã nu puteþi stoca toate datele de înregistrat pe DVD, urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran, apoi introduceþi un DVD nou în drive-ul de DVD. 8 Odatã ce apare dialogul referitor la crearea DVD-ului, faceþi clic pe [Close] pe ecranul calculatorului. Pentru a crea un alt DVD, faceþi clic pe [Copy]. z Observaþii • Puteþi de asemenea sã creaþi un DVD ºi selectând [DISC BURN] din interfaþa [USB SELECT] a camerei video (pag. 80). • Puteþi sã creaþi un DVD ºi selectând [One Touch Disc Burn] din HDD Handycam Utility (pag. 80). 3 Faceþi clic pe [Safely remove USB Mass Storage Device]. 4 Atingeþi [YES] pe ecranul LCD al camerei video. 5 Decuplaþi cablul USB de la Staþia Handycam ºi de la calculator. b Note • Nu decuplaþi cablul USB câtã vreme este aprins indicatorul luminos ACCES. • Înainte de a opri camera video, decuplaþi cablul USB urmând procedura recomandatã anterior. • Decuplaþi cablul USB urmând procedura recomandatã anterior. În caz contrar, fiºierele stocate pe hard diskul camerei sau pe “Memory Stick Duo” este posibil sã nu fie corect actualizate. Totodatã, decuplând cablul USB în mod inadecvat puteþi genera disfuncþionalitãþi ale hard diskului camerei sau ale cardului “Memory Stick Duo”. 79