Views
8 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Dupã crearea unui DVD

Dupã crearea unui DVD • Dupã crearea unui DVD, verificaþi dacã acesta poate fi redat în mod corespunzãtor de un player DVD sau de alte echipamente. Dacã redarea nu este posibilã, copiaþi imaginile pe calculator urmând paºii de la pagina 81, apoi stocaþi imaginile pe DVD urmând instrucþiunile prezentate la secþiunea “Crearea unui DVD cu imaginile selectate” (pag. 90). • Dupã verificarea redãrii corespunzãtoare a DVD-ului creat, se recomandã sã ºtergeþi imaginile de la camera video folosind funcþiile acesteia, urmând paºii de la pagina 38. În acest mod, veþi mãri spaþiul liber de pe hard diskul camerei video. • Pentru a copia un DVD creat, utilizaþi aplicaþia software de creare a DVD-ului instalatã pe calculatorul dvs. (pag. 92). • Nu puteþi înregistra imagini pe hard diskul calculatorului prin aceastã operaþie. • Nu puteþi ºterge datele de imagine de pe hard diskul calculatorului prin aceastã operaþie. • Nu puteþi realiza montaje ale imaginilor pe DVD-ul creat cu ajutorul calculatorului. Când doriþi sã realizaþi montaje ale imaginilor pe calculator, copiaþi imaginile pe calculator (p. 81). • În cazul în care crearea DVD-ului se încheie în mod neaºteptat, aceasta se produce la ultimul fiºier corect stocat. Dacã urmãtoarea datã creaþi un DVD folosind funcþia de creare printr-o singurã atingere, datele de imagine care nu au fost stocate pe DVD sunt primele stocate. • Imaginile care au fost copiate pe calculator folosind Easy PC Back-up sunt de asemenea stocate pe un DVD cu ajutorul funcþiei de inscripþionare printr-o singurã atingere. Pentru a efectua [DISC BURN] în interfaþa [USB SELECT] a camerei 1 Porniþi calculatorul. 2 Aºezaþi un DVD inscriptibil în drive-ul de DVD al calculatorului. 3 Conectaþi Staþia Handycam la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea. 4 Aºezaþi camera în staþia Handycam, apoi puneþi comutatorul POWER în poziþia pornit. 5 Conectaþi mufa (USB) a Staþiei Handycam la un calculator prin intermdiul cablului USB. Este afiºatã interfaþa [USB SELECT] pe ecranul LCD al camerei video. • Pentru detalii legate de conectarea prin cablul USB, vedeþi pagina 78. 6 Atingeþi [DISC BURN] pe ecranul LCD al camerei video. Este afiºatã interfaþa de recunoaºtere DVD pe ecranul calculatorului. Când este recunoscut tipul de DVD, începe crearea DVD. Pentru a efectua [One Touch Disc Burn] folosind facilitatea HDD Handycam Utility de la calculator 1 Porniþi calculatorul. 2 Aºezaþi un DVD inscriptibil în drive-ul de DVD al calculatorului. 3 Conectaþi Staþia Handycam la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea. 4 Aºezaþi camera în staþia Handycam, apoi puneþi comutatorul POWER în poziþia pornit. 5 Conectaþi mufa (USB) a Staþiei Handycam la un calculator prin intermdiul cablului USB. Este afiºatã interfaþa [USB SELECT] pe ecranul LCD al camerei video. • Pentru detalii legate de conectarea prin cablul USB, vedeþi pagina 78. 6 Atingeþi [ COMPUTER] pe ecranul LCD al camerei video. Pe ecranul calculatorului este afiºatã fereastra [HDD Handycam Utility] . 7 Faceþi clic pe [One Touch Disc Burn] din fereastra [HDD Handycam Utility] de pe ecranul calculatorului. 80

Importul imaginilor la calculator Puteþi vizualiza ºi realiza montaje ale imaginilor copiate de la camerã la calculator. Puteþi de asemenea sã creaþi un DVD cu materialele copiate. Pentru a importa imaginile de la camera video, utilizaþi [Easy PC Back-up], [Media File Import], etc. 8 Faceþi clic pe [Start]. Este afiºatã interfaþa de recunoaºtere DVD pe ecranul calculatorului. Dupã ce este recunoscut tipul de disc, începe crearea DVD-ului. Pentru a personaliza reglajele drive-ului DVD utilizat pentru crearea de DVD-uri 1 Faceþi clic pe [Settings...] la pasul 7 al procedurii “Pentru a efectua [One Touch Disc Burn] folosind facilitatea HDD Handycam Utility de la calculator”. A Configurarea drive-ului Selectarea drive-ului pe care vreþi sã îl folosiþi pentru crearea unui DVD. B Locaþia fiºierelor temporare În fereastra care apare când faceþi clic pe [Browse], specificaþi, un director care sã fie utilizat pentru stocarea fiºierelor temporare. C Viteza de inscripþionare Selectaþi [Optimum Speed] pentru utilizarea obiºnuitã. Dacã operaþia de creare a DVD-ului eºueazã în continuare, selectaþi o vitezã mai redusã. Importul imaginilor la calculator (Easy PC Back-up) Puteþi importa pe un calculator imaginile înregistrate pe hard diskul camerei folosind o funcþie simplã numitã Easy PC Back-up a HDD Handycam Utility. Imaginile de pe hard diskul camerei care nu au fost anterior copiate pe un calculator pot fi copiate automat pe calculatorul dumneavoastrã. 1 Porniþi calculatorul. 2 Conectaþi Staþia Handycam la o prizã de perete prin intermediul unui adaptor de reþea. 3 Aºezaþi camera în Staþia Handycam, apoi deplasaþi comutatorul POWER în poziþia pornit. 4 Conectaþi mufa (USB) a Staþiei Handycam la un calculator prin intermediul cablului USB furnizat. Pe ecranul LCD al camerei apare indicaþia [USB SELECT]. • Pentru detalii legate de conectarea prin intermediul cablului USB, consultaþi pag. 78. 5 Atingeþi [ COMPUTER] de pe ecranul LCD al camerei video. Pe ecranul calculatorului este afiºatã fereastra [HDD Handycam Utility] . 2 Faceþi clic pe [OK] când operaþia de reglaj se încheie. 81