Views
9 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Plãcerea de a utiliza

Plãcerea de a utiliza camera video Procedura de lucru B Pregãtirea (pag. 12) B Înregistrarea cu ajutorul camerei video (pag. 23) • Filmele sunt înregistrate pe hard disk, iar fotografiile sunt stocate fie pe hard disk, fie pe “Memory Stick Duo”. B Redarea imaginilor • Vizualizarea pe ecranul LCD al camerei video (pag. 31). • Vizualizarea pe ecranul unui televizor la care este cuplatã camera dumneavoastrã video (pag. 35). B Stocarea imaginilor înregistrate • Stocarea imaginilor pe un DVD, folosind calculatorul (pag. 77). • Importul imaginilor pe un calculator (pag. 81). • Copierea imaginilor cu un aparat video sau cu recordere DVD/HDD (pag. 45). B ªtergerea imaginilor Nu puteþi înregistra imagini noi, dacã hard diskul camerei este complet ocupat. ªtergeþi datele de imagine care au fost stocate anterior de camera video. Astfel veþi putea înregistra din nou imagini în spaþiul liber de pe hard disk. • ªtergerea imaginilor selectate (pag. 38). • ªtergerea tuturor imaginilor ([ FORMAT], pag. 49). 8

Meniurile “ HOME” ºi “ OPTION” – pentru a profita de avantajele a douã tipuri de meniuri Meniul “ HOME MENU” – punctul de început pentru toate operaþiile realizate cu camera dumneavoastrã video (HELP) Este afiºatã descrierea elementului de meniu respectiv (pag. 10). Categorie B Categoriile ºi elementele meniului HOME MENU Categoria Element meniu (CAMERA) pagina MOVIE* (film) 24 PHOTO* (foto) 24 SMTH SLW REC** 29 Categoria Element meniu (VIEW IMAGES) pagina VISUAL INDEX* 31 (vizualizare index) PLAYLIST 42 (listã de redare) Categoria Element meniu (OTHERS) pagina DELETE* (ºtergere) 38 EDIT (montaj) 40, 41 Categoria (MANAGE HDD / MEMORY) Element meniu pagina FORMAT* 49 (formatare disc) FORMAT* 50 (formatare card) INFO 50 (informaþii despre disc) Categoria (SETTINGS) Pentru a personaliza camera video (pag. 52)*. * Puteþi regla aceste elemente ºi în modul simplificat de funcþionare (pag. 20). Pentru elementele disponibile din categoria (SETTINGS), consultaþi pag. 53. ** Pentru modelele DCR-SR190E / SR200E / SR290E / SR300E PLAYLIST EDIT 42 (editarea listei de redare) PRINT (imprimare) 46 COMPUTER (calculator) 73 9