Views
9 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Crearea ºi copierea

Crearea ºi copierea unui DVD Crearea unui DVD cu imaginile selectate Puteþi crea un DVD Video cu un meniu DVD transferând imaginile pe calculator sub formã de materiale. z Observaþie • Filmele selectate sunt inscripþionate pe DVD în forma în care se gãsesc. Dacã existã scene care nu vã intereseazã în film, efectuaþi mai întâi un montaj (pag. 88). 1 Porniþi calculatorul ºi introduceþi în drive-ul pentru disc al calculatorului un DVD inscriptibil. 2 Faceþi dublu clic pe [ ] (Picture Motion Browser) de pe desktop. Este lansatã aplicaþia Picture Motion Browser. 4 Selectaþi [DVD-Video Creation] din meniul [Manipulate]. Este afiºatã fereastra utilizatã pentru selectarea imaginilor. 5 Confirmaþi imaginea pe care vreþi sã o inscripþionaþi pe DVD. z Observaþii • Faceþi dublu clic pe reprezentãrile de dimensiuni reduse ale imaginii pentru ca aceasta sã fie redatã. • Pentru a adãuga noi imagini celor anterior selectate, selectaþi imaginile care vreþi sã le adãugaþi în zona de prezentare din fereastra principalã ºi apoi marcaþi-le ºi deplasaþi-le în respectiva fereastrã. 6 Faceþi clic pe [Next]. Este afiºatã fereastra de selecþie a meniului DVD. 3 Selectaþi imaginile pe care vreþi sã le inscripþionaþi pe DVD din prezentarea directoarelor sau din cea calendaristicã (pag. 86). Puteþi sã selectaþi douã sau mai multe imagini sau sã selectaþi imaginile dupã directorul de date. z Observaþie • Pentru a selecta toate imaginile din lista afiºatã în fereastra principalã, faceþi clic pe prima reprezentare de dimensiuni reduse, apoi apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta [Shift] ºi faceþi clic pe ultima reprezentare din lista afiºatã. Pentru a selecta douã sau mai multe imagini oarecare, apãsaþi ºi menþineþi apãsatã tasta [Ctrl] ºi faceþi clic pe reprezentãrile din lista care vã intereseazã. 7 Selectaþi tipul de meniu ºi metoda de creare, apoi introduceþi denumirea DVD-ului. Este afiºatã imaginea de creare a meniului pentru DVD video. 90

z Observaþii • Selectând [Menu Sorted by Date Taken] în lista extensibilã cu structura Meniului se modificã automat ordinea filmelor ºi fotografiilor, stabilindu-se ordinea cornologicã a înregistrãrii lor. • Fãcând clic pe [Font], veþi avea posibilitatea de a selecta culoarea textului pentru denumirea DVD-ului, pentru titlu etc. • Fãcând clic pe [Preview], veþi avea posibilitatea de a verifica completarea imaginilor pentru a crea DVD-ul. • Fãcând clic pe [Setting], veþi avea posibilitatea de a stabili diverse operaþii care sã fie efectuate la prima redare a discului DVD, calitatea imaginilor filmului ºi durata de afiºare a fiecãrei fotografii la prezentarea succesiunii de imagini. 8 Faceþi clic pe [Start]. Imaginile sunt inscripþionate pe DVD. z Observaþie • Puteþi opta pentru a efectua mai multe copii ale aceluiaºi DVD dupã ce inscripþionarea lui s-a încheiat. 4 Aºezaþi camera în staþia Handycam, apoi puneþi comutatorul POWER în poziþia pornit. 5 Conectaþi mufa (USB) a Staþiei Handycam la un calculator prin intermediul cablului USB furnizat. Pe ecranul LCD al camerei apare indicaþia [USB SELECT]. • Pentru detalii legate de conectarea prin intermediul cablului USB, consultaþi pag. 78. 6 Atingeþi [ COMPUTER] de pe ecranul LCD al camerei video. Pe ecranul calculatorului este afiºatã fereastra [HDD Handycam Utility]. 7 Faceþi clic pe [Playlist Disc Creation] în fereastra [HDD Handycam Utility] de pe ecranul calculatorului. Inscripþionarea pe un DVD a filmelor dintr-o Listã de redare Puteþi stoca pe un DVD filmele dintr-o Listã de redare de pe hard diskul camerei video cu ajutorul facilitãþii [Playlist Disc Creation] din HDD Handycam Utility. 1 Porniþi calculatorul. 8 Faceþi clic pe [Start]. Filmele prezentate în Lista de redare la camera video sunt afiºate sub formã de reprezentãri la dimensiuni reduse. 2 Introduceþi DVD-ul inscriptibil pe care vreþi sã fie stocate datele în drive-ul calculatorului. 3 Conectaþi staþia Handycam la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea furnizat. continuã... 91