Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi

4-125-476-11(1) Подготовка за експлоатация Цифров фотоапарат Ръководство за експлоатация DSC-W270/W275/W290 Преди да започнете да работите с устройството, моля, прочетете изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Запис/преглед на изображения Използване на функциите за запис Използване на функциите за преглед Изтриване на изображения Свързване на други устройства Промяна на настройките на фотоапарата © 2009 Sony Corporation