Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Mode d'emploi Bulgare

Сверяване на

Сверяване на часовника Натиснете бутона ON/OFF 1(Захранване). Фотоапаратът се включва. • Възможно е включването на захранването и извършването на операция да отнеме известно време. Подготовка за експлоатация Изберете опцията с 2настройка с помощта на на контролния бутон, след това натиснете . Date & Time Format: Изберете формата за извеждане на датата и часа. Daylight Savings: Изберете включване/изключване на функцията Daylight Savings. Date & Time: Сверява датата и часа. Бутон ON/OFF (Захранване) Контролен бутон 16 Задайте цифровата стойност и желаната настройка с 3помощта на , след това натиснете . • Полунощ се обозначава като 12:00 АМ, а 12 часа по обед – като 12:00 РМ. Изберете [Go to next], след това натиснете . 4

Изберете желаната от вас 5област с помощта на контролния бутон и след това натиснете . Изберете [OK], след това 6натиснете . Забележка • Фотоапаратът не притежава функция за налагане на дата върху изображение. Използвайки "PMB” на CD-ROM диска (приложен в комплекта), вие можете да отпечатвате или да запазвате изображенията с дата. Повторна настройка на дата и часа Натиснете бутона MENU, след това изберете (стр. 48). (Настройки) (Настройки на часовника) Подготовка за експлоатация 17